Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 145-154
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/07/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-21592
Creative Commons License 4.0
O orijentalnim kultovima na jugu provincije Dalmacije (Nekoliko primjera iz istočne Hercegovine)
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za istoriju

e-adresa: gligorijas@yahoo.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Na jugu provincije Dalmacije (istočna Hercegovina), kao i u svim područjima koja su bila u sastavu Rimskog carstva nalaze se spomenici koji svjedoče o religioznosti rimskih građana. Duhovni život stanovnika na jugu provincije Dalmacije ogledao se u i poštovanju orijentalnih kultova (kult Mitre). Orijentalne kultove na području istočne Hercegovine (Mostar, Konjic) poznajemo, prije svega, po skromnom broju nađenih epigrafskih spomenika.

Ključne reči

orijentalni kultovi (kult Mitre); epigrafski spomenici; provincija Dalmacija; istočna Hercegovina; Mostar; Konjic

Reference

Bojanovski, I. (1988) Bosna i Hercegovina u antičko doba. u: Djela, Sarajevo: ANUBIH, knj. LXVI, CBI knj. 6
Clauss, M. (2000) The Roman cult of Mithras, The God and his misteries. Edinburgh: Edinburgh University Press, translated by Richard Gordon
Gabričević, B. (1953) O nekim mitričkim natpisima Sarajevskog muzeja. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, (A) n.s., VIII, 141-144
Gabričević, B. (1954) Iconographie de Mithra Tauroctone dans la province romaine de Dalmatie. Archaeologia Iugoslavica, I, 37-52
Garašanin, M. (1967) Istorija Crne Gore I. Titograd: Naučno delo
Gavrilović-Vitas, N. (2018) Roman Religion and Cults on the Danube Limes in Serbia. u: Vivere militare est, I, 167-194
Gavrilović-Vitas, N. (2017) Votivne ikone boga Mitre iz antičke zbirke Narodnog muzeja u Nišu. Zbornik Narodnog muzeja, XXIII-1/2017, 187-206
Imamović, E. (1975/1976) Interpretatio romana u odnosu na indigene kultove rimske provincije Dalmacije. Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu, br. 11-12, 13-26
Imamović, E. (1977) Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Veselin Masleša
Karlo, P. (1900) Nove rimske epigrafske tečevine iz Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, XII (2), 169-193
Latte, K. (1976) Römische Religionsgeschichte. Müncchen: Beck
Lipovac-Vrkljan, G. (2001) Posebnosti tipologije i ikonografije mitijskih reljefa rimske Dalmacije. Zagreb: Filozofski fakultet
Ljubomirović, I. (2016) Religijski život Naisa u III i IV veku n. e. u: Along Clio's ways…topical problems of modern historical science, 1, 181-205
Marić, R. (2003) Antički kultovi u našoj zemlji. Beograd: Čigoja, (reprint)
Mayer, A. (1941/1942) Vidasus der Illyrische Silvanus. VHAD, n.s., XXII-XXIII, 187-193
Mayer, A. (1932) Studije iz toponomastike rimske provincije Dalmacije. VAHD, L, 85-119
Medini, Ј. (1976) Rimske i orjentalne religije na istočnoj obali Jadrana. u: Materijali SADJ XII (IX kongres arheologa Jugoslavije, Zadar 1972), 185-207
Merkelbach, R. (1984) Mithras. Königstein: Anton Hain
Paškvalin, V. (1963) Kultovi u antičko doba na području Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, XVIII: 127-153
Patsch, C. (1904) Arheološko-epigrafska istraživanja o povijesti rimske pokrajine Dalmacije. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, XIV (1), 33-59
Patsch, C. (1897) Mithreum u Konjicu. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, 629-656, IX
Patsch, C. (1902) Rimska mjesta u Konjičkom kotaru. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, XIV (3), 303-333
Patsch, K. (1904) Teil Sechster Dalmatien Provinz römischen der Geschichte zur Untersuchungen Archälogisch-epigraphische. WMBH, 9, 171-301
Popović, M. (1973) Crkvina na Paniku. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, XXVII-XXVIII, 347-363
Radimsky, V. (1891) Bišće polje kod Mostara. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, III: 159-192
Rendić-Miočević, D. (1955) Ilirske predstave Silvana na kultnim slikama s područja Dalmata. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 5-40
Rendić-Miočević, D. (1989) Iliri i antički svijet. Split: Ilirološke studije
Sergejevski, D. (1934) Rimski spomenici iz Bosne I. Spomenik SKA, LXX-VII, 1-28
Šačić, A. (2011) Antički epigrafski spomenici istočne Hercegovine. Sarajevo: Filozofski fakultet, (rukopis; magistarski rad)
Škegro, A. (1997) Inscriptiones Latinae et Graecae Bosniae et Hercegovinae. Opuscula archaeologica, 21, 85-116
Truhelka, Ć. (1892) Prilozi rimskoj arheologiji Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, IV, 340-365
Vulić, N. (1941/1948) Antički spomenici naše zemlje. Spomenik SKA, XCVIII, 1-279
Zotović, L. (1968) Istorijski uslovi razvoja orijentalnih kultova u rimskim provincijama na teritoriji Jugoslavije. Starinar, XIX, 59-74