Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 145-154
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-21592

Creative Commons License 4.0
O orijentalnim kultovima na jugu provincije Dalmacije (Nekoliko primjera iz istočne Hercegovine)
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: gligorijas@yahoo.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Na jugu provincije Dalmacije (istočna Hercegovina), kao i u svim područjima koja su bila u sastavu Rimskog carstva nalaze se spomenici koji svjedoče o religioznosti rimskih građana. Duhovni život stanovnika na jugu provincije Dalmacije ogledao se u i poštovanju orijentalnih kultova (kult Mitre). Orijentalne kultove na području istočne Hercegovine (Mostar, Konjic) poznajemo, prije svega, po skromnom broju nađenih epigrafskih spomenika.

Ključne reči

orijentalni kultovi (kult Mitre); epigrafski spomenici; provincija Dalmacija; istočna Hercegovina; Mostar; Konjic

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Vulić, N. (1941/1948). Antički spomenici naše zemlje. Spomenik SKA, XCVIII, 1-279
Garašanin, M. (1967). Istorija Crne Gore I. Titograd: Naučno delo
Gavrilović-Vitas, N. (2017). Votivne ikone boga Mitre iz antičke zbirke Narodnog muzeja u Nišu. Zbornik Narodnog muzeja, XXIII-1/2017, 187-206
Zotović, Lj. (1968). Istorijski uslovi razvoja orijentalnih kultova u rimskim provincijama na teritoriji Jugoslavije. Starinar, XIX, 59-72
Ljubomirović, I. (2016). Religijski život Naisa u III i IV veku n. e. Along Clio's ways…topical problems of modern historical science, 1/2016, 181-205
Marić, R. (2003²). Antički kultovi u našoj zemlji. Beograd: Čigoja (reprint)
Bojanovski, I. (1988). Bosna i Hercegovina u antičko doba. Sarajevo: ANUBIH Djela knj. LXVI, CBI knj. 6
Clauss, M. (2000). The Roman cult of Mithras, The god and his misteries, translated by Richard Gordon. Edinburgh: University Press
Gabričević, B. (1953). O nekim mitričkim natpisima Sarajevskog muzeja. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (A) n.s., VIII, 141-144
Gabričević, B. (1954). Iconographie de Mithra Tauroctone dans la province romaine de Dalmatie. Archaeologia Iugoslavica, I, 37-52
Gavrilović-Vitas, N. (2018). Roman Religion and Cults on the Danube Limes in Serbia. Vivere militare est, I, 167-194
Imamović, E. (1977). Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Veselin Masleša
Imamović, E. (1975/1976). Interpretatio romana u odnosu na indigene kultove rimske provincije Dalmacije. Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu, 11-12, 13-26
Latte, K. (1976²). Römische Religionsgeschichte. Müncchen: Beck
Lipovac-Vrkljan, G. (2001). Posebnosti tipologije i ikonografije mitijskih reljefa rimske Dalmacije. Zagreb: Filozofski fakultet
Mayer, A. (1932). Studije iz toponomastike rimske provincije Dalmacije. VAHD, L, 85-119
Mayer, A. (1941/1942). Vidasus der Illyrische Silvanus. VHAD n.s., XXII-XXIII, 187-193
Medini, J. (1976). Rimske i orjentalne religije na istočnoj obali Jadrana. Materijali, XII (IX kongres arheologa Jugoslavije), 185-207
Merkelbach, R. (1984). Mithras. Königstein: Anton Hain
Paškvalin, V. (1963). Kultovi u antičko doba na području Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, XVIII, 127-153
Patch, C. (1897). Mithreum u Konjicu. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, IX, 629-656
Patch, C. (1900). Nove rimske epigrafske tečevine iz Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, XII (2), 169-193
Patch, C. (1902). Rimska mjesta u Konjičkom kotaru. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, XIV (3), 303-333
Patsch, C. (1904). Archaologisch-epigraphische Untersuchungen zur Geschichte der romischen Provinz Dalmatien VI, WMBH 9, 270-171
Patch, C. (1904). Arheološko-epigrafska istraživanja o povijesti rimske pokrajine Dalmacije. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, XIV (1), 33-59
Popović, M. (1973). Crkvina na Paniku. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, XXVII-XXVIII, 347-363
Radimsky, V. (1891). Bišće polje kod Mostara. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, III, 159-192
Rendić-Miočević, D. (1955). Ilirske predstave Silvana na kultnim slikama s područja Dalmata. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, n.s., X, 5-40
Rendić-Miočević, D. (1989). Iliri i antički svijet. Split: Ilirološke studije
Sergejevski, D. (1934). Rimski spomenici iz Bosne I. Spomenik SKA, LXX-VII, 1-28
Šačić, A. (2011). Antički epigrafski spomenici istočne Hercegovine. Sarajevo (rukopis; magistarski rad)
Škegro, A. (1997). Inscriptiones Latinae et Graecae Bosniae et Hercegovinae. Opuscula archaeologica, 21, 85-116
Truhelka, Ć. (1892). Prilozi rimskoj arheologiji Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, IV, 340-365
Zotović, LJ. (1973). Mitraizam na tlu Jugoslavije. Beograd: Posebno izdanje, knj. 11, Arheološki institut SANU