Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2019, vol. 73, br. 1, str. 61-71
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/fizkul1901061R

Creative Commons License 4.0
Fizičko vaspitanje u Republici Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: snezana.radisavljevic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Fizičko vaspitanje, kao integralni deo obaveznog obrazovanja, ima značajnu ulogu u promovisanju i unapređivanju fizičke aktivnosti dece i mladih. U odnosu na promene u određenim segmentima fizičkog vaspitanja, u periodu od pune državne nezavisnosti Republike Srbije, analizom su obuhvaćeni: zakonski okvir i usvojena dokumenta, plan i program, uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja, obrazovni standardi, nastavnički kadar, oslobađanje učenika od nastave fizičkog vaspitanja i istraživanja u fizičkom vaspitanju. Značaj fizičkog vaspitanja, koji je prepoznat u zakonskom okviru, preporukama u donetim uredbama i merama, nije pretočen u praksu. U tom kontekstu, povećanje broja časova i ujednačavanje uslova za nastavu fizičkog vaspitanja na nivou čitave države trebalo bi postaviti kao prioritet. Pomeranje težišta sa nastavnih sadržaja na proces učenja i njegove rezultate, uvođenje obaveznog praćenja, vrednovanja i evidentiranja fizičkih sposobnosti učenika i oslobađanje učenika samo od praktičnog dela nastave, uz obavezu da prisustvuju časovima, su značajne novine u okviru predmeta sa novim nazivom (Fizičko i zdravstveno vaspitanje). Neophodna je provera dostignutosti obrazovnih standarda, odnosno u kojoj meri su učenici stekli znanja i veštine i razvili motoričke sposobnosti na kraju obaveznog obrazovanja. Obavezno stručno usavršavanje nastavnika fizičkog vaspitanja u cilju sticanja novih i usavršavanja postojećih kompetencija važno je za unapređenje obrazovno-vaspitnog rada. Rezultati istraživanja ukazuju na neophodnost kontinuiranog praćenja prevalence gojaznosti, nivoa fizičke aktivnosti i motoričkih sposobnosti učenika na nacionalnom nivou, kao i promociju zdrave ishrane i podsticanje dece na fizičku aktivnost.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I. & De Clercq, D. (2002). Knowledge and perceptions about back education among elementary school students, teachers, and parents in Belgium, Journal of School Health, 72(3), 100-106
De Onis, M., Blossner, M., & Borghi, E. (2010). Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children-. The American journal o f clinical nutrition, 92(5), 1257-1264
Djordjic, V., Radisavljevic, S., Milanovic, I., Bozic, P., Grbic, M., Jorga, J., & Ostojic, S. M. (2016). WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative in Serbia: a prevalence of overweight and obesity among 6-9-year-old school children. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Physical Education and Sport at School in Europe Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Hardman, K. (2009). Odabrana pitanja. izazovi i odluke u fizičkom vaspitanju. [Selected questions. challenges and decisions in physical education]. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja" (crp.11-21)..Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Izveštaj: Istraživanje stanja u obrazovtvaspitnim ustanovama u Srbiji u vezi sa školskim sportom (2008). [Report: Survey of the situation in educational institutions in Serbia regarding school sport. In Serbian]. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Janssen I., Katzmarzyk, P.T., Boyce, W.F., et al. (2005). Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns. Obesity Reviews, 6, 123-132
Lobstein, T. & Frelut, M. L. (2003). Prevalence of overweight among children in Europe. Obesity Reviews, 4(4), 195-200
McBride, N. & Midford, R. (1999). Encouraging Schools to Promote Health: Impact of the Western Australian School Health Project (1992-1995). Journal of School Health, 69(6), 220-226
Milanović, I., Radisavljević Janić, S. & Višnjić, D. (2014). Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja u kontekstu društvenih i istorijskih promena u Srbiji. [Goal and tasks of physical education in the context of social and historical changes in Serbia. In Serbian]. U S. Pantelić (ur.), Zbornik radova (str. 87-98. Niš. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Mićić, B. (2013). Oslobađanje učenika od nastave fizičkog vaspitanja. [Release of pupils from teaching physical education. In Serbian]. Diplomski rad. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Predlog mera za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja [Proposal for measures to improve the teaching of physical education. In Serbian] (2013). Nacionalni prosvetni savet. Dostuno na (https://www.cipcentar.org
Nikolić, S. (2003-2004). Struktura objekata za fizičko vaspitanje u školama na teritoriji Beograda. [Structure of physical education facilities in schools in the territory of Belgrade]. Fizička kultura, 57-58(1-4), 90-94
Pašić, M., Milanović, I., Janić, S. R., Jurak, G., Sorić, M. & Mirkov, D. M. (2014). Physical activity levels and energy expenditure in urban Serbian adolescents-a preliminary study. Nutricion hospitalaria, 5(30), 1044-1053
Radisavljević Janić, S., Milanović, I., Živković, M. & Mirkov, D. (2013). Prevalence of overweight and obesity among Belgrade youth: A study in a representative sample of 9-14-year children and adolescents, Anthropological Notebooks, .19(3), 71-80
Radisavljević-Janić, S., Milanović, I. & Lazarević, D. (2012). Fizička aktivnost adolescenata -uzrasne i polne razlike. [Physical activity of adolescents -age and gender differences]. Nastava i vaspitanje, 61(1), 183-194
Radisavljević Janić, S., Milanović, I.& Mirkov, D., (2013). Fizička aktivnost i motoričke sposobnosti adolescenata sa normalnom i prekomernom telesnom težinom. [Physical activity and motor abilities of adolescents with normal and overweight. In Serbian] U M. Dopsaj, I. Juhas, G. Kasum (ur), Tematski zbornik radova Međunarodna naučna konferencija "Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih (str 630-638). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sprta i fizičkog vaspitanja
Shephard, R.J. & Trudeau, F. (2000). The legacy of physical education: Influences on adult lifestyle. Pediatric Exercise Science, 12(1), 34-50
Šunkić, J. (2016). Mišljenje nastavnika o izostajanju i oslobađanju učenika od nastave fizičkog vaspitanja. [The teacher's opinion on the absence and release of students from the teaching of physical education. In Serbian]. Diplomski rad, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vodič za fizičku aktivnost i ishranu mladih. [A Guide to Physical Activity and Nutrition of Young People. In Serbian]. Dostupno na: http://www. chess.edu.rs/wp-content/uploads/2016/03/vodic_ fizicka_aktivnost_ishrana_mladih-za-sajt.pdf
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017) [Law on the basics of the education system. In Serbian]. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 88/2017
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2017). [Law on Primary Education. In Serbian]. Službeni glasnik RS i Prosvetni glasnik 55/2013 i 101/2017
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2013). [Law on Primary Education. In Serbian]. Službeni glasnik RS -Prosvetni glasnik br. 55/2013
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (2013). [Law on Secondary Education. In Serbian]. Službeni glasnik RS i Prosvetni glasnik br. 55/2013
Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet fizičko vaspitanje (2009). [Educational standards for the end of compulsory education for teaching subject physical education. In Serbian]. Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik, br.. 72/2009
Pravilnik o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu školu (1990). [Rule book on the norms of school premises, equipment and teaching materials for elementary school. In Serbian]. Službeni glasnik RS -Prosvetni glasnik, br. 4/1990
Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovnu školu (1986). [Physical and health education program for elementary school. In Serbian]. Fizička kultura. 2
Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovnu školu (1990). [Physical and health education program for elementary school. In serbian]. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 4/1990)
Program fizičkog vaspitanja za osnovnu školu (2004). [Physical education program for elementary school. In Serbian]. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 10/2014
Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za peti razred osnovne škole (2017). [Physical and health education program for fifth grade of elementary school. In Serbian]. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6/2017
Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011). [Rule book on competence standards for the profession of teachers and their professional development. In Serbian]. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5/2011
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2013). [Rule book on continuous professional development and acquisition of the title of teachers, educators and professional associates. In Serbian]. Službeni glasnik RS - prosvetni glasnik, br. 85/13
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2015). [Rulebook on continuous professional development of teachers, educators and professional associates. In Serbian]. Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik, br. 86/2015
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). [Rule book on amendments to the Curriculum Ordinance for the second cycle of elementary education for the fifth grade of elementary education. In Serbian]. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6/2017
Stručno uputstvo o postupku za oslobađanje učenika osnovne i srednje škole od nastave fizičkog vaspitanja. (1993). [Expert instruction on the procedure for the release of primary and secondary school pupils from the teaching of physical education.In Serbian]. Republika Srbija, Ministarstvo prosvete, Beograd
Uredba o Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020 (2010) [Regulation on the National Program for the Prevention, Treatment and Control of Cardiovascular Diseases in the Republic of Serbia until 2020]