Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2019, br. 7, str. 62-78
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.5937/ZbAkUm1907062L
Creative Commons License 4.0
Simbioza tradicije i savremenog u delima Tiberiu Olaha i Anatola Vierua
National University of Music, Bucharest, Romania

Sažetak

Naizgled antagonistički odnos "tradicija - inovacija" leži na temeljima evropske umetničke muzike kao trajne poveznice, kao komplementarni binom. I u institucijama za visoko muzičko obrazovanje postoji jaka veza između tradicije i inovacije. Ovaj rad se bavi stvaralaštvom dva rumunska kompozitora, Tiberiu Olaha i Anatola Vierua (koji su, takođe, bili predavači na Konzervatorijumu u Bukureštu), sa ciljem da naglasi njihove lične načine balansiranja novog i starog. Univerzum modalnosti, sa svojim ogromnim potencijalom, postaje njihov predmet proučavanja i najvažniji izvor inspiracije. Povezanost sa muzičkom prošlošću je očigledna u delima Olaha i Vierua u tri glavna pravca: a) u inovativnoj apsorpciji aspekata rumunske usmene folklorne tradicije; b) u povratku konsonancama; c) u upućivanju na tradiciju evropske umetničke muzike.

Ključne reči

Tiberiu Olah; Anatol Vieru; modusi; serijalizam; citat

Reference

Bouissou, S. (2014) Jean-Philippe Rameau. Paris: Fayard
Cengher, M. (2008) Tiberiu Olah la 70 de ani: Muzica îndeamnă la introspecție ['Tiberiu Olah on his 70th anniversary: Music urges us to introspect']. u: Olguța Lupu [ur.] Tiberiu Olah - Restituiri [Tiberiu Olah -Restitutions ], Bucharest: Editura Muzicală, 268-269, Original version in Muzica, 1/1998, 376
Cohen, J.M. (2009) Music institutions and the transmission of tradition. Ethnomusicology, 53(2), 308-325
Damian, J., Éloy, J., Masson, G., Kaltenecker, M. (1988) Karlheinz Stockhausen, myths and Metamorphoses. Diapason-Harmonie, 341, 62-64
Draga, G. (2008) Coloana infinită de Tiberiu Olah ['Tiberiu Olah's endless column']. u: Olguța Lupu [ur.] Tiberiu Olah - Restituiri [Tiberiu Olah - Restitutions], Bucharest: Editura Muzicală, 354-362, Original version in Muzica 9/1966, 4-7
Georgescu, C.D. (2008) Masa tăcerii de Tiberiu Olah ['Tiberiu Olah's table of silence']. u: Olguța Lupu [ur.] Tiberiu Olah - Restituiri [Tiberiu Olah - Restitutions], Bucharest: Editura Muzicală, 385-391, Original version in Muzica 11/1971, 11-14
Lupu, O.a (2018) The dissidence of melody in Anatol Vieru's Oeuvre: Case study: The quotation of the 'Frère Jacques' song. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Musica, 63(1), 105-116
Lupu, O.a (2016) The quotation in Tiberiu Olah's Sinfonia Giocosa (!?). Studia Universitatis Babes-Bolyai, Musica, 61(1), 265-282
Manolache, L. (2008) Pe teme de creație: Convorbire cu compozitorul Tiberiu Olah' ['Talking composition with Tiberiu Olah']. u: Tiberiu Olah - Restituiri [Tiberiu Olah - Restitutions], Bucharest: Editura Muzicală, 242-263, Original version in Muzica 3/1991, 108-117
Olah, T. (1975) Pe tema experimentului în muzică ['on Experiment in Music']. u: Olguța Lupu [ur.] Tiberiu Olah - Restituiri [Tiberiu Olah - Restitutions], Bucharest: Union Press, Original version in Muzica 10/1975, 1-3
Olah, T. (1960) Cuvânt înainte ['Foreword'] to cantata for women's choir. Bucharest: Editura Muzicală
Popovici, F. (2008) Simfonia a II-a de Tiberiu Olah ['Tiberiu Olah's symphony No. 2']. u: Olguța Lupu [ur.] Tiberiu Olah -Restituiri [Tiberiu Olah -Restitutions], Bucharest: Editura Muzicală, 460-470, Original version in Muzica, 3/1989, 9-14
Sandu-Dediu, V. (2002) Muzica românească între 1944-2000 [Romanian music between 1944 and 2000]. Bucharest: Editura Muzicală
Sutton, R.A. (2006) Tradition serving modernity?: The musical lives of a Makassarese drummer. Asian Music, 37(1), 1-23
Taruskin, R. (1992) Tradition and authority. Early Music, 20(2), 311-314+317-320+323-325, Oxford University Press
Vieru, A. (1993) The Rehabilitation of the 'Defective' Modes. u: The Book of Modes, Bucharest: Romanian Composers' and Musicologists' Union Press, 137-141, Original version: 'Reabilitarea modurilor defective'. In Muzica 1/1978
Vieru, A. (1994) Clasic și modern în Conservatorul de muzică ['Classical and modern in the Conservatory of music']. u: Cuvinte despre sunete [Words About Sounds], Bucharest: Cartea românească, 367-376
Vieru, A. (1993) The book of modes I: From modes to a model of intervallic musical thought II: From modes to musical time. u: Petrescu Yvonne, Morait Magda [ur.] Romanian Composers' and Musicologists, Bucharest: Romanian Composers' and Musicologists' Union Press, English version by Yvonne Petrescu and Magda Morait
Vieru, A. (2006) Anatol Vieru despre muzica sa [Anatol Vieru about his music]. Bucharest: National University of Music Press
Vieru, A. (2006) Atlas de muzică nouă [Atlas of the new music]. Bucharest: National University of Music Press
Vieru, A. (1980) The book of modes. Bucharest: Romanian Composers'