Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:39
članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2019, br. 7, str. 120-132
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.5937/ZbAkUm1907120N
Creative Commons License 4.0
Balkan Ekspres miks Zorana Simjanovića - status pesme između arhivske i originalne muzike za film
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

Projekat

Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira: tradicije, promene, izazovi (MPNTR - 177004)

Sažetak

Cilj ovog rada jeste teorijski pristup statusu pesme u filmu, koja može da se pronađe u prostoru između originalne i arhivske muzike za film. Studije slučaja uzete za ovaj rad predstavljaju neke od najpopularnijih filmova, a čijoj je popularnosti upravo doprinela pesma. Zoran Simjanović je napisao muziku za oba filma koja će biti predstavljena ovde, a čija će muzika biti podvrgnuta analizi, budući da je sačinjena najviše od pesama.

Ključne reči

Zoran Simjanović; filmska muzika; Balkan Ekspres; originalna i arhivska muzika za film; jugoslovenski film

Reference

*** (2010) Antologija srpske popularne pesme - prva sveska - vreme šlagera. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije
Baronijan, V. (1981) Muzika kao primenjena umetnost. Univerzitet umetnosti u Beogradu
Chion, M. (2019) Audio-vision: Sound on screen. New York: Columbia University Press
Copland, A. (1949) Film music. The New York Times, November 6, http://puffin.creighton.edu/fapa/Bruce/0New%20Film%20as%20Art%20webfiles/all%20texts%20and%20 articles/film_music_by__aaron_copeland.htm
Čeremuhin, M. (1949) Muzika tonfilma. Zagreb: Biblioteka komisije za kinematografiju Vlade N.R.Hrvatske, prev. Tatjana Frković
Ćirić, M. (2013) Music as word: Film music: Superlibretto?. Muzikologija, vol. , br. 15, str. 127-144
Hickman, R. (2006) Reel music: Exploring 100 years of film music. New York: W.W. Norton & Company Inc
Prendergast, R.M. (1977) Film music: A neglected art. New York: W.W.Norton & Company Inc
Simjanović (2016) Zoran i Monika Novaković, razgovori i korespondencija
Simjanović, Z. (1996) Primenjena muzika. Beograd: Bikić Studio
Sun, R.F. (1979) The esthetics of film music. College Music Symposium, 19(1), Spring, http://www.jstor.org/stable/40351769
Trebješanin, B.G. Pozorište u okupiranoj Srbiji. http://www.politika.rs/scc/clanak/194512/Pozoriste-u-okupiranoj-Srbiji
Uzelac, I. (2015) Zasićenje - Istraživanje digitalne manipulacije zvukom u audiovizuelnom delu. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, doktorski umetnički projekat
Vasiljević, M. (2016) Filmska muzika u SFRJ - između politike i poetike. Beograd: HERAedu
Winters, B. (2010) The non-diegetic fallacy: Film, music, and narrative space. Music and Letters, 91(2), 224-244, http://www.jstor.org/stable/40871578