Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2019, br. 7, str. 133-146
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.5937/ZbAkUm1907133P
Creative Commons License 4.0
Elementi folklorne muzike u pesmama "Bitlsa"
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Odsek muzičke umetnosti, Grupa za muzikologiju i etnomuzikologiju

Sažetak

Sredinom 20. veka ekspanzija popularne muzike dovela je do povećanog broja amaterskih vokalno-instrumentalnih sastava, prvenstveno u zemljama sa engleskog govornog područja. Jedan od takvih sastava bila je i muzička grupa The Beatles (u daljem tekstu Bitlsi),1 koja je tokom svoje diskografske karijere predstavila iscrpno znanje o velikom broju muzičkih podžanrova, a posebno folklornih, što je u ovom radu prikazano kroz melodijsko-harmonsku, ritmičku i organološku analizu odabranih muzičkih primera. S obzirom na to da se u radu razmatra i tradicionalna muzika sa različitih folklornih areala, stvorila se potreba za definisanjem svakog podžanra sa muzičkog, ali i sa antropološkog stanovišta. Podžanrovi su zatim predstavljeni kroz analizu melodijskih linija, instrumentacije i ritmičkih motiva u pesmama Bitlsa, a komparativnom metodom istraživanja su formirani određeni zaključci.

Ključne reči

Reference

Blades, J. (1980) The new grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan Publishers Limited
Dejvis, H. (2014) Bitlsi - autorizovana biografija. Beograd: Laguna
Dević, D. (1981) Uvod u etnomuzikologiju, I deo. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Evans, S. (2018) Tabla without borders: Toward a contemporary model for tabla performance and composition. Melbourne: Monash University - Faculty of Arts
Gower, P.C. (1997) Sources of American styles in the music of the Beatles. American Music, (15/2), 208-232
Guerrero, R. (2015) The role of Beatles in popularizing Indian music and culture in The West. Music, (5/1), 32-41
Makdonald, I. (2012) Revolucija u glavi - pesme Bitlsa i šezdesete. Beograd: Clio
Miner, A. (1997) Sitar and Sarod in the 18th and 19th centuries. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
Reck, D. (2008) The Beatles and Indian music. u: Julien Olivier [ur.] Sgt. Pepper and the Beatles: It Was Forty Years Ago Today, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 63-74
Reising, R., Leblanc, J. (2008) Within and without: Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band and psychedelic insight. u: Julien Olivier [ur.] Sgt. Pepper and the Beatles: It Was Forty Years Ago Today, Hampshire: Ashgate Publishing Limited
Rosenberg, N. (1980) The new grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan Publishers Limited
van der Meer, W. (1980) Hindustani music in the 20th century. The Hague - Boston - London: Martinus Nijhoff Publishers
Wachsmann, K.P. (1980) The new grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan Publishers Limited