Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2019, vol. 67, br. 4, str. 768-789
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/10/2019
doi: 10.5937/vojtehg67-22681
Creative Commons License 4.0
Modeliranje kretanja projektila u lansirnoj cevi
aNational Agricultural University, Sumy, Ukraine
bResearch Center of Rocket Forces and Artillery, Sumy, Ukraine
cState University, Sumy, Ukraine

e-adresa: shyikoa@ukr.net, apavlucenko22@gmail.com, obukhov.olexii@gmail.com, igor.kopl@gmail.com

Sažetak

U ovom radu su predstavljeni proračunski i matematički modeli prostornog kretanja projektila sa centrirajućim prstenom i vodećim prstenom na telu u tankozidnoj lansirnoj cevi, koja je fiksirana za dva stabilna nosača i opremljena spiralnim vijkom. Prilikom modelovanja uzima se u obzir interakcija projektila sa unutrašnjom površinom lansirne cevi u mestima kontakta centrirajućeg prstena sa vodištem cevi. Sila normalne reakcije unutrašnje površine lansirne cevi se izračunava kao reakcija na elastičnu deformaciju cevi koja je izazvana uobičajenim pomeranjem centrirajućeg prstena u mestu kontakta sa vodištem lansirne cevi. U ovom slučaju vodište lansirne cevi se razmatra kao elastična tankozida čaura. U cilju proračuna vrednosti koeficijenta krutosti čaure, koristi se metoda konačnih elemenata, implementirana u softverskom paketu ANSYS Mechanical. Translaciona komponenta kretanja projektila istražuje se na osnovu teoreme središta kretanja mase, a rotaciona komponenta na osnovu Lagrangeovih jednačina druge vrste. Generalizovani parametri rotacionog kretanja su uglovi okretanja brzine Ps i visine th, ugao napada a, ugao klizanja b i ugao rotacije projektila oko uzdužne ose ph. Aerodinamički ugao nagiba ga se izračunava iz prelaznih formula za usvojene koordinatne sisteme. Ugao skretanja brzine Ps, visine th, aerodinamički ugao nagiba ga i prvi derivati ovih uglova pretvaraju se u uglove skretanja ps i visine y ose projektila i njihove derivate u početnom koordinatnom sistemu. U radu su takođe prikazani rezultati proračuna nekih od navedenih uglova, kao i uticaj sile na centrirujući prsten u mestu kontakta projektila sa vodištem lansirne cevi.

Ključne reči

raketni projektil; pokretni lanser; elastični model; lansirna cev; prostorni presek kretanja; sile interakcije; uglovi vektora; brzine centra mase; uglovi osovine projektila

Reference

Antunevich, A.L., Il'jov, I.G., Goncharenko, V.P., Mironov, D.N. (2017) Application of mathematical models for the analysis of complex mechanical system undergoing heterogeneous variable actions / Primenenie matematičeskoj modeli dlâ analiza složnoj mehaničeskoj sistemy, podveržennoj neodnorodnym peremennym vozdejstviâm. Theoretical and applied mechanics, 32, pp. 207-213
Bogomolov, A.I. (2003) Osnovanija ustrojstva i raschet reaktivnyh system. Penza: Penza Artillery Engineering Institute
Dziopa, Z., Buda, P., Nyckowski, M., Pawlikowski, R. (2015) Dynamics of an unguided missiles launcher. Journal of theoretical and applied mechanics, 53(1), 69-80
Dziopa, Z., Krzysztofik, I., Koruba, Z. (2010) An analysis of the dynamics of a launcher-missile system on a moveable base. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 58(4), 645-650
Raducanu, D., Nedelcu, I., Safta, D., Somoiag, P., Moldoveanu, C. (2009) Particularity concerning evaluation of unguided rocket trajectories deviation under the disturbance factors action. u: World Congress on Engineering 2009, London, Vol II WCE, July 1-3, Proceedings, London, pp.1458-1462, http://www.iaeng.org/publication/WCE2009/WCE2009_pp1458-1462.pdf [Accessed: 30 July 2019]
Shyiko, O.M. (2014) Simulation of joint movement of a missile and a mobile launcher / Modelûvannâ sumіsnogo ruhu reaktivnogo snarâda TA mobіl'noї puskovoї ustanovki RSZV. Armament systems and military equipment, 2(38), pp.44-60
Somoiag, P., Moraru, F., Safta, D., Moldoveanu, C. (2007) A mathematical model for the motion of a rocket-launching device system on a heavy vehicle. WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, 2(4), pp.95-101, https://www.researchgate.net/publication/261708644 [Accessed: 30 July 2019]
Svetlickij, V.A. (1986) Dinamika starta letatelnyh apparatov. Moscow: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit