Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2019, br. 23, str. 5-15
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 27/10/2019
doi: 10.5937/turpos0-21831
Creative Commons License 4.0
Prirodni i kulturni resursi kao faktori konkurentnosti i jačanja performansi sektora turizma
n/a

Sažetak

Jedinstvenost turističke destinacije po svojoj prirodi i kulturi je jedan od faktora za poboljšanje konkurentosti i performansi sektora turizma, jer su to faktori koji privlače pažnju turista i motivišu ih za posetu. Stoga se ovim radom namerava analizirati i istražiti uticaj prirodnih resursa i kulturne baštine na konkurentnost i performanse turističkih destinacija. Rezultati su pokazali da su ovi faktori značajno i pozitivno povezani sa konkurentnošću merenom TTCI indeksom konkurentnosti putovanja i turizma, kao i sa performansama sektora turizma merenim brojem zaposlenih u ovom sektoru i brojem dolazaka turista.

Ključne reči

turizam; konkurentnost; performanse; prirodni i kulturni resursi; Indeks konkurentnosti putovanja i turizma

Reference

Blanke, J., Chiesa, T. (2009) The travel & tourism competitiveness report 2009: Managing in a time of turbulence. Geneva, Switzerland: World Economic Forum, http://www.weforum.org/pdf/TTCR09/TTCR09_FullReport.pdf (pristupljeno 15.4.2019. godine)
Bowitz, E., Ibenholt, K. (2009) Economic impacts of cultural heritage: Research and perspectives. Journal of Cultural Heritage, 10(1): 1-8
Dallen, T.J. (1996) Tourism and the personal heritage experience. u: Research notes and reports, pp.751-754
Dugulan, D., Ioana, V.B., Popescu, C., Veghes, C. (2010) Cultural heritage, natural resources and competitiveness of the travel and tourism industry in Central and Eastern European countries. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 12 (2), http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1220102/26.pdf, (pristupljeno 25.3.2019. godine)
Dwyer, L., Kim, C.W. (2003) Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 6(5): 369-414
Hanafiah, M.H., Hemdi, M.A., Ahmad, I. (2017) The influence of tourism core resources on travel and the Tourism Competitiveness Index and tourism performance. https://www.researchgate.net/publication/308671091_The_Influence_ of_Tourism_Core_Resources_on_Travel_ and_the_Tourism_Competitiveness_Index_and_Tourism_Performance/download, (pristupljeno 15.3.2019
Jovanović, S., Đekić, S., Ilić, I. (2015) Analiza kulturnih resursa zemalja Jugoistočne Evrope kao faktora konkurentnosti u turizmu. Ekonomske teme, Niš, Vol. 53(2), pp 235-251
Morozov, M.A., Morozov, M.M. (2018) The influence of cultural heritage on the attractiveness of the tourist destination. u: Proceedings of the 4th International Scientific Conference: SITCON 2018, Beograd, str. 69-75
Nigoyi, E.N., Chinonso, I.N. (2016) The role of cultural resources in tourism development in Awka. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Vol.5(2), https://www.researchgate.net/publication/309855457_The_role_of_cultural_resources_in_Tourism_development_in_Awka/download (pristupljeno 25.3.2019. godine)
OECD (2009) The impact of culture on tourism. Paris, http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2009_The_Impact.pdf, (pristupljeno 25.3.2019. godine)
Richards, G. (2001) Cultural attractions and European tourism. Wallingford: CABI
Richards, G. (2007) Cultural tourism: Global and local perspectives. Binghampton: Haworth Press
Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I. (2003) The competitive destination: A sustainable tourism perspective. New York, NY-Wallingford: CABI Publishing
Schouten, F. (2007) Cultural tourism: Between authenticity and globalization. https://www.researchgate.net/publication/292732147_Cultural_Tourism_Between_Authenticity_and_Globalization, (pristupljeno 26.3.2019.)
Vidal, G.M. (2008) Intangible heritage tourism and identity. Tourism Management, 29(4): 807-810