Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2019, br. 23, str. 43-59
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 27/10/2019
doi: 10.5937/turpos0-20831
Creative Commons License 4.0
Mogućnosti unapređenja kulturnog turizma grada Požarevca - formulacija i realizacija kulturne ture
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Sažetak

Kulturni turizam predstavlja značajan deo turističkog tržišta i kao takav obuhvata širok spektar kulturno-istorijskih vrednosti, koje poseduju efikasna turistička svojstva kada je u pitanju turistički promet i turistički prihod. Potpuno iskorišćavanje kulturno-istorijskih turističkih potencijala i atraktivnosti neretko podrazumeva izradu kulturne ture. Cilj jedne takve ture je da objedini sve kulturno-istorijske vrednosti i prezentuje jedinstvenu turističku ponudu. U ovom radu istraživano je kulturno-istorijsko nasleđe grada Požarevca, koje se može implementirati u objedinjenu kulturnu turu i na taj način unaprediti kulturni turizam ovog grada. Postavljena hipoteza u radu jeste mogućnost kulturne ture da unapredi kulturni turizam u Požarevcu. Metodološki pristup je podrazumevao primenu modela za evaluaciju kulturne rute, te je realizovan detaljan analitički pregled svih turističkih vrednosti i potencijala. Rezultati istraživanja su pokazali da je moguće uključiti kulturno-istorijsko nasleđe u potencijalnu kulturnu turu, kao i da sama tura može biti krucijalna za unapređenje kulturnog turizma grada Požarevca.

Ključne reči

kultura; turizam; Požarevac; kulturna tura

Reference

Ambrož, M., Ovsenik, R. (2011) Tourist origin and spiritual motives. Management: Journal of contemporary management issues, 16 (2): 71-86
Antić, A. (2017) Mogućnosti za razvoj ekoturizma sa komplementarnim kulturnim nasleđem - studija slučaja, spomen park Čačalica / Opportunities for ecotourism development with complementary cultural heritage. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 5(2): 85-95, HiT menadžment
Bjeljac, Ž., Brankov, J., Popović, I.B. (2009) Turizam u nerazvijenim prostorima Srbije. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 59, br. 2, str. 95-110
Bjeljac, Ž., Terzić, A., Ćurčić, N. (2014) Turizmološka valorizacija nematerijalne kulturne baštine Srbije po Hilari du Kros metodi. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 9, br. 1, str. 195-217
Božić, S. (2016) Uticaj ličnosti turiste na brend destinacije i turističko ponašanje na primeru lokaliteta kulturne rute. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Neobjavljena doktorska disertacija
Božić, S., Tomić, N. (2016) Developing the Cultural Route Evaluation Model (CREM) and its application on the Trail of Roman Emperors, Serbia. Tourism Management Perspectives, 17: 26-35
Branković, T., Šega, M. (2010) Digitalizacija zbirki Narodnog muzeja u Požarevcu. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, br. 16, str. 55-58
Ćirković, S. (2003) Spomenici kulture od izuzetnog značaja kao turistička vrednost Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 83, br. 2, str. 71-86
Hadžić, O. (2005) Kulturni turizam. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Kim, C., Lee, S. (2000) Understanding the cultural differences in tourist motivation between Anglo-American and Japanese tourists. Journal of Travel & Tourism Marketing, 9(1-2): 153-170
Krivošejev, V. (2012) Muzeji, menadžment, turizam. Narodni Muzej Valjevo
Reisinger, Y., Turner, L. (1997) Cross-cultural differences in tourism: Indonesian tourists in Australia. Tourism Management, 18(3), 139-147
Tomić, N., Božić, S. (2014) A modified geosite assessment model (MGAM) and its application on the Lazar Canyon area (Serbia). International Journal of Environmental Research, 8(4), 1041-1052
Tomić, N. (2011) The potential of Lazar Canyon (Serbia) as a geotourism destination: Inventory and evaluation. Geographica Pannonica, vol. 15, br. 3, str. 103-112
UNESCO (1994) Routes as part of our cultural heritage: Report on the meeting of experts. Madrid, 24-25 NOVEMBER, http://whc.unesco.org/archive/routes94.htm
Vujičić, M.D., Vasiljević, Đ.A., Marković, S.B., Hose, T.A., Lukić, T., Hadžić, O., Janićević, S. (2011) Preliminary geosite assessment model (GAM) and its application on Fruška Gora Mountain, potential geotourism destination of Serbia. Acta geographica Slovenica, 51(2): 361-376
WTO (2005) Tourism market trends edition: World overview and tourism topics. Madrid, 2009
WTO (2005) Tourism market trends edition: World overview and tourism topics. Madrid, 2009