Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2019, vol. 65, br. 3, str. 55-64
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/11/2019
doi: 10.5937/ekonomika1903055M
Creative Commons License 4.0
Analiza komparativnih prednosti srpskog izvoza na sektorskom nivou
Univerzitet u Nišu

e-adresa: markovicmilan89@gmail.com

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak

Cilj rada jeste analiza pozicije i komparativnih prednosti izvoznih sektora Republike Srbije, primenom RCA indeksa, za period od 2012. do 2017. godine, kako na celokupnom tržištu, tako i na najvažnijim izvoznim destinacijama kao što su EU i zemlje potpisnice CEFTA sporazuma. Istraživanje pokazuje da najveći potencijal predstavlja sektor "Životinjska i biljna ulja, masti i voskovi", jer ima najveću komparativnu prednost. Od sektora sa najvišim izvozom, izdvaja se "Mašine i transportni uređaji", koji na tržištu CEFTA ostvaruje značajnu komparativnu prednost, a radi se o sektoru koji obuhvata visoko tehnološke proizvode i svojim izvozom može bitno doprineti poboljšanju strukture izvoza. Drastičan pad komparativnih prednosti beleži sektor "Hrana i žive životinje", kao najveći deo tradicionalno važnog poljoprivredno-prehrambenog sektora. U analizi su korišćene raspoložive baze podataka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, uz primenu standardnih matematičkih i statističkih metoda.

Ključne reči

RCA indeks; SMTK; izvozni sektori; komparativne prednosti; izvoz

Reference

Balassa, B. (1965) Trade liberalization and 'revealed' comparative advantage. Manchester: The Manchester School of Economics and Social Studies Journal, 33(2), 99-123
Batra, A., Khan, Z. (2005) Revealed comparative advantage: An analysis for India and China. u: Working paper No. 168
Birovljev, J., Matkovski, B., Ćetković, B. (2015) The competitiveness of the Serbian agri-food products on the market of countries in the region. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 33, str. 61-78
Božić, D., Nikolić, M. (2013) Significance and comparative advantages of the agrarian sector in Serbian foreign trade. u: Bogdanov N., Stevanović S. [ur.] Agriculture and Rural Development - Challenges of Transition and Integration Processes, Belgrade: Faculty of Agriculture, pp. 13-31
Branković, A. (2015) Izvozna konkurentnost privrede Republike Srbije pod uticajem tranzicionih promena [Export competitiveness of the economy of the Republic of Serbia under the influence of transitional changes]. http://ebooks.ien.bg.ac.rs/11
Ekmen-Özçelik, S., Güzin, E. (2014) Turkey's comparative advantages and dynamic market positioning in the EU market. Emerging Markets Finance & Trade, 50(5), 18-41
Greenaway, D., Milner, C. (1993) Trade and industrial policy in developing countries: A manual of policy analysis. u: Part IV Evaluating Comparative Advantage, The Macmillan Press, 181-208
Jefferson Institute (2003) Konkurentnost privrede Srbije [Competitiveness of the Serbian economy]. Beograd
Purić, S., Jerotijević, D. (2015) Struktura izvoza i uvoza kao ograničavajući faktor u poboljšanju konkurentnosti Srbije. Ekonomika, vol. 61, br. 3, str. 121-132
Republic Statistical Office (2018) http://data.stat.gov.rs/Home/Result/170301?languageCode=sr-Cyrl# Retrieved: 22/12/2018
Utkulu, U., Seymen, D. (2004) Revealed comparative advantage and competitiveness: Evidence for Turkey vis-à-vis the EU/15. u: European trade study group 6th annual conference, ETSG, http://www.etsg.org, pp. 1-26