Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2019, vol. 58, br. 84, str. 15-30
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 21/02/2020
doi: 10.5937/zrpfn0-23240
Creative Commons License 4.0
Uloga Evropskog fiskalnog odbora u fiskalnom sistemu Evropske unije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: golub@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (MPNTR - 179077)

Sažetak

Stvaranje Evropske ekonomske i monetarne unije nije završen proces. Zbog nepostojanja političke volje, monetarno ujedinjenje nije pratila fiskalna integracija država članica. Kao rezultat, stvoren je institucionalni okvir koji kombinuje nadnacionalnu monetarnu politiku sa decentralizovanom fiskalnom politikom. Globalna finansijska kriza ogolila je sve nedostatke ovakvog koncepta, što je imalo za posledicu pokretanje procesa reforme fiskalnog upravljanja u Evropskoj uniji, između ostalog, i uvođenje novih institucija. Jedna od takvih institucija je Evropski fiskalni odbor, koji svojom aktivnošću treba da olakša primenu fiskalnih pravila i koordinaciju nacionalnih fiskalnih politika. Nakon analize uloge i pravnog položaja Evropskog fiskalnog odbora, u radu se ukazuje na pravce dalje reforme fiskalnih okvira evrozone jačanjem položaja ove nezavisne fiskalne institucije.

Ključne reči

ekonomska i monetarna unija; koordinacija fiskalnih politika; Evropski fiskalni odbor; fiskalna unija

Reference

Anđelković, M. (2014) Fiskalni saveti kao mehanizam uspostavljanja fiskalne discipline. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 66, str. 161-180
Asatryan, Z., Heinemann, F. (2018) The European Fiscal Board: An experiment at the supranational level. u: Roel M.W.m Beetsma J.m Debrun X. [ur.] Independent Fiscal Councils: Watchdogs or lapdogs?, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 165-173
Beetsma, R., Debrun, X., Fang, X., Kim, Y., Lledó, V., Mbaye, S., Zhang, X. (2019) Independent fiscal councils: Recent trends and performance. European Journal of Political Economy, 57: 53-69
Bordo, M.D., Jonung, L., Markiewicz, A. (2013) A Fiscal Union for the Euro: Some Lessons from History. CESifo Economic Studies, 59(3): 449-488
Calmfors, L., Wren-Lewis, S. (2011) What should fiscal councils do?. Economic Policy, 26(68): 649-695
Claeys, G., Darvas, Z., Leandro, A. (2016) A Proposal to Revive the European Fiscal Framework. u: Bruegel Policy Contribution, March 07
Dimitrijević, M. (2014) Institucionalni okviri novog ekonomskog upravljanja u Evropskoj uniji (Evropski semestar). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 791-804
Juncker, J.C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M., Schulz, M. (2015) The Five President's Report: Completing Europe's Economic and Monetary Union. 22 June
Tomić, S., Jovančić, A. (2012) Nastanak i nezavisnost regulatornih tela u Srbiji - domaće ili eksterne determinante?. Političke perspektive, 2, 23-53