Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 18  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2019, vol. 58, br. 84, str. 63-73
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 21/02/2020
doi: 10.5937/zrpfn0-23298
Creative Commons License 4.0
Pravo kao kompleksni adaptivni sistem - put ka samoodrživosti pravnog okvira
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: pepi@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak

Teorija kompleksnih adaptivnih sistema bavi se strukturom i funkcionisanje kompleksnih fenomena. Kompleksni sistemi su ne-linearni u kontekstu posledica: rezultati interakcija između elemenata takvog sistema nisu prost zbir njihovih vrednosti. Posmatrano kao kompleksni sistem, pravo karakteriše funkcionisanje u binarnom modu: određeni fakt je protivpravan ili je pravno valjan. Upravo se jedinstvo pravnog sistema zasniva se na sledećoj premisi: sve interakcije unutar pravnog sistema sagledavaju se kroz prizmu protivpravnosti ili saglasnosti sa normom. Dalje, kompleksni adaptivni sistemi su autopoietični u smislu da su sposobni da se reprodukuju i održavaju međusobnim interakcijama. Kako i pravo kao sistem ima mogućnost da se preprodukuje iz sopstvenih elemenata, može opravdano da se okarakteriše kao autopoietični sistem; naime, sud o saglasnosti određene činjenice sa pravnom normom ne može da se obezbedi iz diskursa koji je vanpravni. U kontekstu međunarodnog prava, njegov razvoj je kompleksan proces u kome učestvuju različiti akteri sa nepodudarnim interesima. Međunarodno pravo ima dve karakteristike koje ga čine složenim sistemom u kontekstu teorije kompleksnih adaptivnih sistema. Prvo, pravila međunarodnog prava nisu linearna i skalabilna u primeni. Drugo, različite nezavisne komponente međunarodnog prava indiciraju heterogenost njegovih aktera. U skladu sa napred navedenim, opravdano je da se zaključi da je međunarodno pravo decentralizovani sistem. Ilustrativni primer kompleksnog adaptivnog sistema iz korupsa međunarodnog prava je međunarodno pravo stranih investicija. Ono nije nastalo kao rezultat "krovne zamisli" već je nastalo kao rezultat ne-hijerarhijske interakcije između različitih elemenata (sporazumi, konvencije, međunarodne organizacije) bez vrhovnog autoriteta; dakle, decenetralizovano je. Drugo, kohezija unutar ovog sistema bazirana je na povezanosti koju obezbeđuju principi poput principa najpovlašćenije nacije. Stoga bolje razumevanje teorije kompleksnih adaptivnih sistema opravdava stav da u određenim situacijama fragmentirani i decentralizovani sistemi mogu dugoročno da budu efikasniji nego oni koji takve osobine nemaju.

Ključne reči

teorija kompleksnih adaptivnih sistema; autopoietični sistem; međunarodno pravo stranih investicija

Reference

Giudice, J.M. (2016) Through the Lens of Complex Systems Theory: Why Regulators Must Understand the Economy and Society as a Complex System. U. Rich. L. Rev, 51, 7
Luhmann, N. (2008) Rechtssoziologie. Springer-Verlag
Luhmann, N. (1993) Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main, 64
Luhmann, N., Rechtswissenschaftler, S. (1984) Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, (Vol. 242
Maturana, H.R., Varela, F.J. (1991) Autopoiesis and cognition: The realization of the living. Springer Science & Business Media, 42
Miller, J.H., Page, S.E. (2009) Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life. Princeton University Press, 17
Pauwelyn, J. (2014) At the Edge of Chaos? Foreign Investment Law as a Complex Adaptive System, How It Emerged and How It Can Be Reformed. ICSID Review, 29(2): 372-418
Probst, T. (2017) Das Recht im Spannungsfeld von Sprache, Geist, Gesellschaft, Wirtschaft und Technik: Gedanken zur Phänomenologie des Rechts. Zeitschrift für schweizerisches Recht. -Basel, Bd. 136 (2017), Halbbd. 1, H. 3, p. 289
Ruhl, J.B. (2007) Law's complexity: A primer. Ga. St. UL Rev, 24: 885-911
Sornarajah, M. (2017) The international law on foreign investment. Cambridge University Press
Teubner, G. (1989) Recht als autopoietisches System. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Teubner, G. (2007) Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie. u: Die Staaten der Weltgesellschaft, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co KG, 115-147
Teubner, G. (1997) Verrechtlichung-ein ultrazyklisches Geschehen. Institut für Staatswissenschaften der Universität der Bundeswehr