Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2019, vol. 45, br. 3, str. 109-118
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/02/2020
doi: 10.5937/SavPoljTeh1903109S
Uticaj Yara N-senzora na površinsku homogenost NDVI indeksa
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Projekat

Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak

Expanzijom i dostupnošću podataka sa satelita nikad nije bilo lakše pratiti vegetacione indekse i promene koje se dešavaju na biljkama. Indeks normirane razlike vegetacije, NDVI, u preciznoj poljoprivredi se koristi za merenje intenziteta biomase, dok se u šumarstvu koristi za kvantifikaciju indeksa šumske raznovrsnosti i lista. Upotrebom Yara N-senzora moguće je postići značajne uštede u azotnim đubrivima, a istovremeno povećati prinos pravovremenom aplikacijom azotnih đubriva u tačnim količina na tačnom mestu. U radu su prezentovani rezultati NDVI indeksa pre i posle varijabilne aplikacije mineralnog đubriva. Cilj istraživanja je pronalaženje korelacije u algoritmu Yara N-senzora sa dostupnim satelitskim snimcima u vidu NDVI indeksa. Varijabilno rasipanje đubriva ima smisla jer između prohoda na parceli nije uočena statistički značajna razlika te se sa 95% sigurnosti može zaključiti da je NDVI indeks homogen. Na osnovu svih obrađenih podataka, može se zaključiti da je varijabilna prihrana uz pomoć YarapomoćYara N-senzora dovela do uravnoteženja površinskog NDVI indexa 30 dana nakon aplikacije đubriva. Takođe prosečna potrošnja đubriva po hektaru nije značajno odsupala od ciljane norme aplikacije. Prinos koji je dobijen nije pokazao negativne efekte upotrebe N-senzora. Upotreba ovog senzora ima visok potencijal u smanjenju ulaznih troškova u ratarskoj proizvodnji.

Ključne reči

precizna poljoprivreda; varijabilna norma; rasipač; NDVI indeks; Nsenzor

Reference

Ahmad, D., Mahdi, S. (2018) Variable rate technology and variable rate application: An information and technology based agriculture
Basso, B., Fiorentino, C., Cammarano, D., Schulthess, U. (2015) Variable rate nitrogen fertilizer response in wheat using remote sensing. Precision Agriculture
Corrêdo, L., Pinto, F., Queiroz, D.S., Valente, D.S.M., Villar, F.M. (2019) Nitrogen variable rate in pastures using optical sensors. Semina: Ciências Agrárias, 40(6Supl2): 2917-2917
Feiffer, A., Jasper,, Leithold, P., Feiffer, P. (2007) Effects of N-Sensor based variable rate N fertilization on combine harvest. 673-679
Hunt, A., Sharp, J., Johnstone, P., Searle, B. (2018) Considering the value proposition of variable rate N fertiliser
Marković, D., Pokrajac, S., Simonović, V., Marković, I. (2013) Ekonomska evaluacija GPS tehnologije u poljoprivredi Srbije. Škola biznisa, br. 3-4, str. 1-11
Memon, S. (2019) Wheat genotype variations to variables rates of balanced fertilizer
Olson, K. (1998) Precision agriculture: current economic and environmental issues. u: T. Tempesta and M. Thiene [ur.] Sixth Joint Conf. Food, Agr., and the Environ. 31 Aug.-2 Sept. 1998., St. Paul: Univ. Minn, 31: 213-220
Oparnica, S., Višacki, V., Turan, J., Sedlar, A., Bugarin, R. (2017) Primena precizne poljoprivreda u proizvodnji soje, deo 1 - efekat suše i đubrenja na prinos. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 1, str. 7-15
Pierce, F.J., Robert, P.C., Mangold, G. (1994) Site specific management: The pros, the cons, and the realities. u: Proceedings of the Integrated Crop Management Conference, Ames: Iowa State University, Digital PressIowa State University, 17-21
Surjandari, I., Batte, M.T. (2010) Adoption of variable rate technology. Makara of Technology Series, 7(3)
Tekin, A. (2010) Variable rate fertilizer application in Turkish wheat agriculture: Economic assessment. African Journal of Agricultural Research, 5: 647-652
Višacki, V., Sedlar, A., Bugarin, R., Mašan, V., Turan, J., Janić, T., Ponjičan, O. (2018) Primena precizne poljoprivrede u ratarskoj proizvodnji - koncept i implementacija. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 3, str. 99-104