Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, vol. 8, br. 16, str. 53-69
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/02/2020
doi: 10.5937/sinteze8-16005
Creative Commons License 4.0
Ideje srpskih prosvjetitelja o stvaranju nove koncepcije vaspitanja
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: vesna.kovacevic94@gmail.com

Sažetak

Prosvjetiteljska koncepcija vaspitanja u Srba se krajem 18. vijeka sa zakašnjenjem počela razvijati. Prosvjetiteljska koncepcija vaspitanja nastala je i razvijala se kao integralni dio humanističkoprosvjetiteljskog pokreta. Njeno osnovno izvorište predstavljaju filozofsko-sociološke ideje mnogih evropskih prosvjetitelja i napredne evropske misli. Takva koncepcija nije bila originalna ali je predstavljala epohalni napredak za srpsku pedagogiju, školu i vaspitanje. Veliki broj srpskih prosvjetitelja nastojao je da stvori novu koncepciju vaspitanja. Vjerovali su u neograničene moći vaspitanja i smatrali da jedino ono može promjeniti društvo. Poseban doprinos konstituisanju nove koncepcije vaspitanja dao je prvi srpski prosvjetitelj i učitelj Sveti Sava, zatim prvi srpski racionalista Dositej Obradović kao i veliki kritičar i reformator škole Vasa Pelagić. Autor u ovom radu predstavlja osnovne pedagoške ideje srpskih prosvjetitelja, shvatanje suštine vaspitanja i njegovog cilja kao i poglede na novu školu.

Ključne reči

cilj vaspitanja; koncepcija vaspitanja; srpski prosvjetitelji

Reference

Branković, D. (1996) Dometi koncepcije vaspitanja srpskih prosvjetitelja. 50-63
Branković, D., Ilić, M. (2011) Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comesgrafika
Branković, D. (2013) Pedagoške teorije. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci
Cenić, S., Petrović, J. (2005) Vaspitanje kroz istorijske epohe. Vranje: Učiteljski fakultet
di Đakomo, L.P. (2015) U Dositejevom krugu - Dositej Obradović i školsko prosvjetiteljstvo. Beograd: Zadužbina 'Dositej Obradović
Đorđević, Ž. (1958) Vaspitanje u Srba. Beograd: Naučna knjiga
Glušac, V. (2010) Život Svetog Save. Banja Luka: Gimnazija Banja Luka
Ilić, M. (1996) Doprinos srpskih prosvjetitelja unapređivanju nastave. Naša škola, 1-2, 65-79
Ilić, M., Mihajlović, T. (2016) Istorija nacionalne pedagogije. Banja Luka: Komesgrafika
Ilić, M. (2001) Naučna utemeljenost i ostala obilježja Bakićevog didaktičkog sistema. u: Zbornik radova sa naučnog skupa Dr Vojislav Bakić utemeljivač pedagoške nauke kod Srba, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 125-133
Marinković, Ž. (1968) Najbolji vaspitač - zbirka vaspitnih primjera. Beograd: Štamparija Srpske patrijaršije
Obradović, D. (1904) Izbor poučnih sastava Dositeja Obradovića. Beograd: Državna štampariji Kraljevine Srbije
Obradović, D. (1911) Dela Dositeja Obradovića - Sovjeti zdravog razuma. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Obradović, D. (1932) Život i priključenija. Beograd: Narodno delo
Obradović, D. (1954) Izbor sastava - Dositej Obradović. Sarajevo: Svjetlost
Pelagić, V. (1953) Izabrani spisi. Sarajevo: Svjetlost
Pevulja, D. (2008) Život Dositeja Obradovića. Banja Luka: ART-print
Potkonjak, N. (2001) Rastko Nemanjić - Sveti Sava. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Rajčević, P. (2013) Prosvetiteljska misija svete braće Kirila i Metodija. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, 7, 13-27
Ristanović, S. (1990) Sava Nemanjić - Sveti Sava u istoriji i tradiciji. Beograd: Autorska izdavačka zadruga 'Poslovni biro
Slijepčević, Đ. (2002) Istorija srpske pravoslavne crkve. Beograd: GIP Kultura, knjiga I
Stojković, A.B. (1980) Filozofski pogledi Dositeja Obradovića. Beograd: Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković