Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 22  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2019, vol. 58, br. 85, str. 37-54
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/03/2020
doi: 10.5937/zrpfn0-23577
Creative Commons License 4.0
Građanska odgovornost u medicini u pravnom sistemu Republike Makedonije
Goce Delchev University, Faculty of Law, Shtip, Republic of North Macedonia

e-adresa: marija.ampovska@ugd.edu.mk

Sažetak

Uporedno pravo ukazuje da se pravila o ugovornoj i vanugovornoj (odštetnoj) odgovornosti, odgovornosti za lekarsku gršku i objektivnoj odgovornosti, kao i odgovornosti za radnje drugih, mogu primeniti u slučajevima odgovornosti zdravstvenih ustanova i medicinskog osoblja. Cilj ovog rada je da predstavi postojeće zakonske odredbe o odgovornosti u makedonskom pravnom sistemu koje se mogu primeniti u slučajevima građanske odgovornosti u oblasti medicine, da analizira slučajeve koji uključuju različite vrste odgovornosti i prikaže razlike među njima. Utvrđivanje specifičnih razlika između različitih vrsta odgovornosti neophodno je u procesu odlučivanja o tome koja pravila važe u konkretnom slučaju: pravila o ugovornoj ili vanugovornoj odgovornosti. Pravni odnos između pacijenta i lekara je prvenstveno ugovorni odnos. U ovim slučajevima, ugovor o lečenju je osnov prava, dužnosti i obaveza kako pacijenta tako i lekara. U uporednom pravu preovladava primena pravila o odgovornosti za lekarsku grešku. Međutim, masovna upotreba medicinskih uređaja i uvođenje visoke tehnologije u medicinu doveli su do povećane primene objektivne odgovornosti u praksi. U ovom radu, autor nastoji da odgovori na sledeća pitanja: koje od ovih tendencija su prihvaćene u makedonskom pravnom sistemu, i pod kojim uslovima su primenjene u zakonodavstvu i praksi? Makedonski pravni sistem ne sadrži posebna pravila o odgovornosti zdravstvenih ustanova i medicinskog osoblja za štetu nastalu prilikom pružanja zdravstvenih usluga. Makedonsko medicinsko pravo je ograničeno u pogledu broja i obima odredaba o profesionalnoj odgovornosti lekara i zdravstvenih ustanova i naknadi štete nastale usled povrede ovih prava. U ovim slučajevima se primenjuju opšta pravila odštetnog prava, sadržana u makedonskom Zakonu o obligacionim odnosima (ZOO). Dominantna osnova odgovornosti u ovim slučajevima je odgovornost na osnovu krivice, koja počiva na lekarskoj grešci, kao posebnom preduslovu odgovornosti. Međutim, prema makedonskoj sudskoj praksi, odredbe o objektivnoj odgovornosti ili odgovornosti bez obzira na postojanje ili nepostojanje lekarske greške, takođe su priznate kao osnov za odgovornost.

Ključne reči

Reference

*** (2019) Constitution of the Republic of Macedonia. u: Assembly of the Republic of Macedonia, Skopje, 11 January 2019, available at https://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia-ns_article-constitution-of-the-republic-ofnorth-macedonia.nspx
*** Dutch civil code. Book 7; (Special contracts; Article 446-468); available at http:// www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm, accessed 30.12.2019
*** (2012-2019) Health protection act. Official Gazette of the Republic of Macedonia + Official Gazette of the Republic of North Macedonia, no. 43/2012; 145/2012; 87/2013; 164/2013; 39/2014; 43/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016, 20/2019; no. 101/2019; available in English at https://www.refwo
*** (2008/2015) Zakon za zaštita na pravata na pacientite / Act on protection of patients' rights. Sl. vesnik na R Makedonija, br.82/2008, 12/2009, 53/2011, 150/2015; available at. http://zdravstvo.gov.mk/zakon-za-zashtita-na-prava-na-pacienti/; accessed 10.04.2019
*** (2016) Decision of the Basic Court in Stip. P4-46/2016 of 16.11.2018
*** (2011-2013) Decision of the Court of Appeal in Stip, GZ and Supreme Court of R.M. Rev. n. 358/2011 of 12.05.2011; no. 879/201 of 3.05.2013
*** (1981) Decision of the Supreme Court of Serbia. Pravni život, Rev.2066/80 of 14.01.1981; br. 11/1981; str.120-121
*** (2007) Decision of the Constitutional Court of Croatia. U-III -3002/2005 from 21.11.2007
*** (2007) Decision of the constitutional court of Croatia. U-III-1062/2005 of 15.11.2007
*** (1988) Decision of the Constitutional Court of Croatia. Vs, Rev-298/88 of 13.10.1988.; PSP-43/76; https://hrcak.srce.hr > file; accessed 30.12.2019
*** (1964) Decision of Turkish Court of Cassation. Decision from 6 July 1964; E 964/37; K 40
*** (2004) Compensation in the health care sector. u: Koch, B.; Koziol, H. [ur.] No-fault compensation in the health care sector, Wien: Springer-Verlag, pp. 89-120
*** (2001) Zakon za obligacionite odnosi / Obligation Relations Act. Sl. vesnik na R Makedonija, br. 18 od 5.03.2001. g
*** (2010) Pravilnik za imunoprofilaksa, hemioprofilaksa, licata koi podležat na ovie merki, načinot na izveduvanje i vodenje na evidencija i dokumentacija. Služben vesnik na Republika Makedonija, br 65/2010; available at http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/imunizacijapravilnik.pdf; (accessed 10.04.2019)
Apostolska, Z., Tozija, F. (2010) Annual national report 2010: Pensions, health and long-term care. Skopje, Available at http://www.socialprotection.eu/files_db/903/asisp_ANR10_FYR_Macedonia.pdf
Crnić, I. (2009) Odgovornost liječmika za štetu. Zagreb: Organizator
Dute, J. (2004) A comparison of no-fault compensation schemes. u: Dut J.; Faure M.; Koziol H. [ur.] No-fault compensation in the health care sector, Vienna: Springer, pp. 444-484
Galev, G., Anastasovska, J.D. (2009) Obligaciono pravo. Skopje: CEPPE
Klarić, P. (2003) Odstetno pravo. Narodne novine ( Zagreb)
Knežić, D.P., Dabić, L. (2009) Slobodne profesije - pravni aspekti. Beograd: Institut za uporedno pravo
Lekarska Komora Na Makedonija (1992) Kodeks na medicinska deontologija / Codex of medical deontology. Available at http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=278; (accessed 08.04.2019)
Özsunay, E. (2007) Medical liability and liaility of health institutions in Turkish law. European Journal of health law, pp. 355-367)
Radišić, J. (2007) Odgovornost zbog štete izazvane lekarskom greškom u lečenju i u obaveštavanju pacijenta. Beograd: Nomos
Radišić, J.D. (1992) Pravna priroda odgovornosti medicinskih poslenika i njihovog odnosa s pacijentima. Pravni život, vol. 41, br. 11-12, str. 1759-1771
Unver, Y. (2016) The legal nature of doctor patient relationship in Turkish medical law. Medicine, Law & Society, pp. 59-71
Wendehorst, C. (2004) Compensation in the German health care sector. u: No-fault compensation in the health care sector, Wien: Springer-Verlag