Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2020, vol. 33, br. 1, str. 107-122
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 26/07/2020
doi: 10.5937/inovacije2001107L
Creative Commons License 4.0
Kako su matematičari kao deo istorije matematike predstavljeni u savremenim kineskim udžbenicima matematike?
aDržavni univerzitet Istočne Kine, Azijski centar za matematičko obrazovanje, Šangaj, Kina + Univerzitet Sautempton, Pedagoški fakultet u Sautemptonu, Sautempton, Velika Britanija
bDržavni univerzitet Istočne Kine, Azijski centar za matematičko obrazovanje, Šangaj, Kina

e-adresa: lhfan@math.ecnu.edu.cn

Projekat

This study was supported by a research grant awarded by East China Normal University, from its "Happy Flowers" Strategic Research Fund (Award No: 2019ECNU-XF2H004).
This study was supported by a research grant awarded by East China Normal University, from the Asian Centre for Mathematics Education (Award No: 92900-120215-10514).

Sažetak

U okviru istraživanja o udžbenicima matematike, koja su u poslednje dve decenije privukla pažnju naučnika širom planete zbog važne uloge koju udžbenici imaju u nastavi matematike (npr. Fan et al., 2013; Schubring & Fan, 2018), ima mnogo istraživanja koja se bave istorijom matematike u udžbenicima za ovaj predmet (npr. Eren et al., 2015; Ju et al., 2016; Schorcht, 2018). Neki istraživači su išli korak dalje tvrdeći da su matematičari kao tema zapravo aspekt istorije matematike (npr. Shen et al., 2013; Wang et al., 2015). Međutim, Mali je broj istraživanja koja se bave načinom na koji su matematičari predstavljeni u školskim udžbenicima matematike (vidi u Castaneda et al., 2019), iako neki istraživači smatraju da je uvođenje matematičara u udžbenike način da se istorija matematike koristi u matematičkom obrazovanju (up. Fauvel, 1991). Kao deo naših nastojanja da razumemo kako se istorija i kultura manifestuju u udžbenicima matematike, u ovom istraživanju posebno smo istraživali kako su matematičari predstavljeni u tri različite serije savremenih udžbenika matematike koji se koriste u osnovnim školama i nižim razredima srednje škole u Kini. Postavili smo dva istraživačka pitanja: 1. Kako su matematičari, kao deo istorije matematike, predstavljeni u tri serije savremenih kineskih udžbenika matematike? 2. Koje sličnosti i razlike postoje u predstavljanju ovih matematičara u udžbenicima? Metode i postupci. Za potrebe istraživanja izabrane su sledeće tri serije udžbenika matematike: Serija 1: Udžbenici matematike u izdanju Shanghai Juvenile and Children Publishing House (Razred 1.-2.) i Shanghai Education Publishing House (razred 3.-9.); Serija 2: Udžbenici matematike u izdanju People's Educational Press (PEP); Serija 3: Udžbenici matematike u izdanju Beijing Normal University Press. Posle selekcije udžbenika koristili smo metodu analize sadržaja i analizirali sve udžbenike, a posebno nas je zanimalo da utvrdimo kako su teme o matematičarima raspoređene u udžbenicima u odnosu na razred, matematičke sadržaje, strukturu poglavlja u udžbenicima, nacionalnost predstavljenih matematičara i vremenske periode u istoriji matematike. Prema nalazima istraživanja, sve tri serije udžbenika predstavljaju na pohvalan način kako kineske matematičare, tako i one koji nisu Kinezi, mada se uglavnom radi o matematičarima iz antičkih vremena. Takođe je uočeno da se u sve tri serije udžbenika matematičari dosledno predstavljaju svake godine i u svakom razredu, od drugog do devetog razreda, s tim da im se malo veća pažnja poklanja u nižim razredima srednje škole. Postoji i visok nivo doslednosti u pogledu redosleda predstavljanja matematičara u ove tri serije u odnosu na matematički sadržaj, sa fokusom na teme kao što su "broj i algebra" i "oblik i geometrija", i strukturu poglavlja, tako što je većina matematičara predstavljena u dodatku za čitanje. Poređenja radi, otkrili smo da je u seriji udžbenika matematike u izdanju People's Educational Press redosled predstavljanja matematičara uravnoteženiji u pogledu nivoa razreda, etničkog porekla i vremenske linije. Bilo bi zanimljivo da se u narednim istraživanjima otkriju razlozi za različito predstavljanje matematičara i kako TA razlika utiče na nastavu matematike.

Ključne reči

udžbenici matematike; matematičko obrazovanje u Kini; matematičari u udžbenicima; istorija matematike; analiza udžbenika

Reference

Castaneda, A., Aguilar, M., Gómez-Blancarte, A., Romo-Vázquez, A., Lezama-Andalón, J., Miranda-Viramontes, I. (2019) Representations of mathematicians in lower secondary mathematics textbooks. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(7): 1716-1716
Department for Education (2013) Mathematics programme of study: Key stage 3: National curriculum in England. Retrieved November 13, 2019. from www: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239058/SECONDARY_national_curriculum_-_Mathematics.pdf
Department for Education (2014) Mathematics programmes of study: Key stage 4: National curriculum in England. Retrieved November 13, 2019. from www: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/331882/KS4_maths_PoS_FINAL_170714.pdf
Department for Education (2013) Mathematics programmes of study: Key stages 1 and 2: National curriculum in England. Retrieved November 13, 2019. from www: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335158/PRIMARY_national_curriculum_-_Mathematics_220714.pdf
Eren, M., Bulut, M., Bulut, N. (2015) A content analysis study about the usage of history of mathematics in textbooks in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Eductaion, 11 (1), 53-62
Fan, L., Chen, J., Zhu, Y., Qiu, X., Hu, Q. (2004) Textbook use within and beyond Chinese mathematics classrooms: A study of 12 secondary schools in Kunming and Fuzhou of China. u: Fan L; Wong N.Y; Cai J; Li S. [ur.] How Chinese learn mathematics: Perspectives from insiders, Singapore: World Scientific, 228-261
Fan, L., Xiong, B., Zhao, D., Niu, W. (2018) How is cultural influence manifested in the formation of mathematics textbooks?: A comparative case study of resource book series between Shanghai and England. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 50 (5), 787-799
Fan, L., Zhu, Y., Miao, Z. (2013) Textbook research in mathematics education: Development status and directions. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 45(5): 633-646
Fauvel, J. (1991) Using history in mathematics education. For the Learning of Mathematics, 11 (2), 3-6
Gu, J., ed. (2013) Mathematics: First semester of grade 7. Beijing: Beijing Normal University Press, In Chinese
Gulikers, I., Blom, K. (2001) A historical angle: A survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics, 47 (2), 223-258
Huang, H., ed. (2015) Mathematics: Trial version: First semester of grade 6. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House, In Chinese
Jankvist, U.T. (2009) A categorization of the 'whys' and 'hows' of using history in mathematics education. Educational Studies in Mathematics, 71(3): 235-261
Jones, K., Bokhove, C., Howson, G., Fan, L., eds (2014) Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development. Southampton, UK: University of Southampton
Jones, P.S. (1957) The history of mathematics as a teaching tool. Mathematics Teacher, 50 (1), 59-64
Ju, M., Moon, J., Song, R. (2016) History of mathematics in Korean mathematics textbooks: Implication for using ethnomathematics in culturally diverse school. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(7): 1321-1338
Li, H., ed. (2012) Mathematics: First semester of grade 7. Beijing: People's Education Press, In Chinese
Lu, J., Yang, G., eds (2014) Mathematics: Second semester of grade 4. Beijing: People's Education Press, In Chinese
Ministry of Education of the People's Republic of China (2011) Mathematics curriculum standards for compulsory education. Beijing: Beijing Normal University Press, In Chinese
Rezat, S., Fan, L., Hattermann, M., Schumacher, J., Wuschk, H., eds (2019) Proceedings of the Third International Conference on Mathematics Textbook Research and Development: ICMT-3. Paderborn, Germany: University of Paderborn
Schorcht, S. (2018) History of mathematics in German mathematics textbooks. u: Clark K.M; Kjeldsen T.H; Schorcht S; Tzanakis C. [ur.] Mathematics, education and history: ICME-13 monographs, Cham: Springer International Publishing, 143-162
Schubring, G., Fan, L. (2018) Recent advances in mathematics textbook research and development: An overview. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 50 (5), 765-771
Schubring, G., Fan, L., Giraldo, V., eds (2018) Proceedings of the Second International Conference on Mathematics Textbook Research and Development: ICMT-2. Rio de Janeiro: Federal University of Rio de Janeiro
Shanghai Municipal Education Commission (2004) Shanghai mathematics curriculum standard for primary and secondary schools: Trial version. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House, In Chinese
Shen, C., Liu, D., Wang, X. (2013) 'Simple solid figures' of high school mathematics textbooks in China, Singapore, America and France. Journal of Mathematics Education, 22 (4), 30-33. [In Chinese]
Wang, J., Wang, X., Hong, Y. (2015) A comparative study on mathematical culture in Chinese, French and American high school textbooks. Exploring Education Development, (20), 28-32. [In Chinese]
Wang, M., Qian, S. (2014) Mathematics: First semester of grade 2. Beijing: Beijing Normal University Press, In Chinese