Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
Odnos fonološke svjesnosti i sistematskog opismenjavanja - da li je uslovljenost jednosmjerna u konzistentnim pravopisima?
aUniverzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Crnoj Gori, Filozofski fakultet, Podgorica, Republika Crna Gora

e-adresazelimir.dragic@ff.unibl.org
Ključne reči: analitičke vježbe; fonemska svjesnost; period pripreme; početno čitanje i pisanje; struktura rečenice; riječi i sloga
Sažetak
Fonološka svjesnost je bitan preduslov za učenje čitanja i pisanja, a početno opismenjavanje značajno doprinosi njenom usavršavanju. Razvoj vještina fonološkog procesiranja počinje u predškolskom periodu, a u školi se sistematski intenzivira, naročito primjenom analitičko-sintetičkih vježbi, koje je metodika razvila u okviru analitičko-sintetičke metode i koje se realiziraju u periodu pripreme, ali i tokom faze sistematskog opismenjavanja. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti fonološku svjesnost učenika prvog razreda (N=143), te utvrditi da li početak sistematskog opismenjavanja značajno unapređuje ovu vještinu. Istraživanje ima komparativni karakter i realizovano je tokom aprila i maja školske 2017/18. godine u Banjoj Luci i u Nikšiću. Cilj istraživanja ostvaren je i kroz utvrđivanje niza činilaca koji se tiču jezičkih struktura (rečenica, riječ, slog), a koji utiču na fonološku svjesnost. Osnovno istraživačko pitanje bilo je: da li učenje čitanja i pisanja ubrzava razvoj fonološke svjesnosti ili se razvoj fonološkog procesiranja odvija relativno nezavisno od početka sistematskog opismenjavanja? Postavljena je hipoteza da učenje čitanja i pisanja značajno pospješuje razvoj fonološke svjesnosti. Poduzorci su iz školskih sistema čiji kurikulumi predviđaju različit početak sistematskog opismenjavanja - u prvom, odnosno u drugom razredu. Upotrijebljen je protokol fonološke svjesnosti kao istraživački instrument. Rezultati istraživanja ukazuju da postoje indicije - ali ne i dovoljno pouzdani dokazi - da početak opismenjavanja ubrzava razvoj vještina fonološkog procesiranja. Rezultati koje smo dobili na zadacima koji traže duboku fonemsku svjesnost (zadatak rastavljanja riječi) upućuju na zaključak da analitičke vježbe doprinose razvoju fonemske svjesnosti bez obzira na početak sistematskog opismenjavanja. U narednim istraživanjima koja budu u vezi sa fonološkom svjesnošću učenika trebalo bi ispitivati isključivo fonemsku svjesnost, uz primjenu više vrsta zadataka manipulusanja fonemama (naročito u riječima koje su različite slogovne strukture), i preciznije ispitivati procese rastavljanja (segmentiranja) rečenice s obzirom na njenu strukturu.
Reference
*** (2014) Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje i vaspitanje. Istočno Sarajevo: Ministarstvo prosvjete i kulture, http://www.rpz-rs.org, 2016 Oct 27
Bežen, A., Budinski, V., Kolar, B.M. (2013) Procjena fonološke svjesnosti učenika prvoga razreda kao preduvjet za početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku. u: Blažetin S. [ur.] XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 221-231
Budinski, V., Kolar, B.M. (2012) Mjerenje predčitačkih vještina glasovne analize i sinteze u hrvatskom/materinskom jeziku na početku prvog razreda osnovne škole. u: Blažetin S. [ur.] X. međunarodni kroatistički znanstveni skup - zbornik radova, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 301-312
Castles, A., Coltheart, M. (2004) Is there a causal link from phonological awareness to success in learning to read?. Cognition, 91(1): 77-111
Cvetanović, Z. (2010) Developing initial functional literacy in students. u: Zacłona Z., Radovanović, I. [ur.] A Pupil and a Teacher in Contemporary Education, Nowy Sącz, Poland: State Higher Vocational School in Nowy Sacz, 20-30
Cvetanović, Z.V., Negru, M.A., Kelemen-Milojević, L.J. (2017) Metodički problemi u programskom okviru za učenje latinice kao drugog pisma u nastavi srpskog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 3, str. 1-11
Čolić, G., Vuković, M. (2018) Doprinos fonološke i sintaksičke svesnosti u početnom čitanju. Psihološka istraživanja, vol. 21, br. 1, str. 75-90
Čolić, G. (2015) Fonološka svesnost dece sa razvojnom disfazijom i dece tipičnog jezičkog razvoja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 14, br. 2, str. 155-168
Čudina-Obradović, M. (2014) Psihologija čitanja - od motivacije do razumijevanja. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dragić, Ž. (2018) Udžbenici srpskog jezika i leksičko-semantičko bogaćenje učenika mlađeg školskog uzrasta. Naša škola, XXIV (2), 139-154
EACEA (2011) Eurydice Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices / Poučavanje čitanja u Europi - konteksti, politike i prakse. Retrieved from www: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.pdf
Elbro, C. (2005) Literacy Acquisition in Danish: A Deep Orthography in Cross-Linguistic Light. u: Malatesha Joshi R., Aaron P.G. [ur.] Handbook of Orthography and Literacy, Routledge, 31-45
Gonzales, J.E., Jiménez, J.E., Ortiz, G.M.R. (1994) Phonological Awareness in Learning Literacy. Intellectica, 18(1): 155-181
Gosvami, U. (2008) The Development of Reading across Languages. Annals of the New York Academy of Sciences, 1145(1): 1-12
Karavolas, M., Lervåg, M.A., Defior, S., Seidlová, M.G., Hulme, C. (2013) Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science, 24, 1398-1407
Kodžopeljić, J.S. (1996) Metalingvistički preduslovi uspešnog usvajanja čitanja. Psihologija, vol. 29, br. 1, str. 35-48
Kolić, V.S. (2003) Razvoj fonološke svjesnosti i učenje čitanja - trogodišnje praćenje. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, God. 39, Br. 1, str. 17-32
Lazarević, E. (2014) Razvijenost fonološke sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 46, br. 2, str. 425-450
Mićić, V. (2019) Podsticanje razvoja rane pismenosti. Metodička teorija i praksa, XIX (1), 171-194
Milatović, V. (2013) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Milatović, V. (2005) Metodika nastave početnog čitanja i pisanja - priručnik za studente učiteljskih fakulteta i za nastavnike. Beograd: TOPY
Milutinović, Lj., Vučković, D. (2017) Metodika razredne nastave srpskog jezika i književnosti. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ministarstvo prosvjete i nauke (2017) Nastavni predmet Crnogorski jezik i književnost - predmetni program za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole. Podgorica: Zavod za školstvo Crne Gore
Mohammed, F.O. (2014) The Use of Phonological Awareness Skills in Teaching Phonetics and Phonology for University Students. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(1): 101-106
Moll, K., Ramus, F., Bartling, J., Bruder, J., Kunze, S., Neuhoff, N., Streiftau, S., Lyytinen, H., Leppänen, P.H.T., Lohvansuu, K., Tóth, D., Honbolygó, F., Csépe, V., Bogliotti, C., Iannuzzi, S. (2014) Cognitive mechanisms underlying reading and spelling development in five European orthographies. Learning and Instruction, 29: 65-77
OECD (2013) PISA 2015: Draft reading literacy framework. Paris
Perfetti, C.A., Beck, I., Bell, L.C., Hughes, C. (1987) Phonemic knowledge and learning to read are reciprocal: A longitudinal study of first grade children. Merryl-Palmer Quarterly, 283-319
Pufpaff, L.A. (2009) A developmental continuum of phonological sensitivity skills. Psychology in the Schools, 46(7): 679-691
Pufpaff, L.A. (2011) Adapted Assessment of Phonological Sensitivity Skills: A Preliminary Investigation. Communication Disorders Quarterly, 33(1): 13-22
Savić, M., Anđelković, D., Buđevac, N., van der Lely, H. (2010) Fonološka složenost i mesto slogovnog akcenta kao indikatori fonološkog razvoja u usvajanju srpskog jezika. Psihologija, vol. 43, br. 2, str. 167-185
Stanovich, K.E. (2000) Progress in Understanding Reading: Scientific Foundations and New Frontiers. New York: Guilford Press
Stanovich, K.E., Cunningham, A.E., Cramer, B.B. (1984) Assessing phonological awareness in kindergarten children: Issues of task comparability. Journal of Experimental Child Psychology, 38(2): 175-190
Subotić, S. (2011) Konstrukcija testa fonološke svijesti na srpskom jeziku. Primenjena psihologija, 4(2): 127-149
Treiman, R. (1985) Onsets and rimes as units of spoken syllables: Evidence from children. Journal of Experimental Child Psychology, 39(1): 161-181
Treiman, R., Zukowski, A. (1996) Children's Sensitivity to Syllables, Onsets, Rimes, and Phonemes. Journal of Experimental Child Psychology, 61(3): 193-215
Vučković, D. (2019) Acquisition and development of students' vocabulary in lower grades of elementary school. u: Flegar Ž., Moritz I. [ur.] Children and Languages Today: First and Second Language Literacy Development, Delaware, USA: Vernon Press, 37-64
Vučković, D. (2009) Interesovanja učenika mlađih razreda osnovne škole za lirsku poeziju. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 2, str. 76-86
Vučković, D.Lj. (2017) Poučavanje i usvajanje čitalačke pismenosti u mlađim razredima osnovne škole u Crnoj Gori. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 2, str. 68-81
Yopp, H.K., Yopp, R.H. (2000) Supporting phonemic awareness development in the classroom. Reading Teacher, 54(2): 130-143
Zec, D. (2007) The Syllable. u: Handbook of Phonological Theory, Cambridge University Press
Ziegler, J.C., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Reis, A., Faísca, L., Saine, N., Lyytinen, H., Vaessen, A., Blomert, L. (2010) Orthographic Depth and Its Impact on Universal Predictors of Reading: A Cross-Language Investigation. Psychological Science, 21(4): 551-559
Ziegler, J.C., Goswami, U. (2005) Reading Acquisition, Developmental Dyslexia, and Skilled Reading Across Languages: A Psycholinguistic Grain Size Theory. Psychological Bulletin, 131(1): 3-29
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/inovacije2003028D
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci