Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Metod za prilagođavanje rezultata farmakoekonomskih studija od zemlje do zemlje pomoću Bajezijanske statistike
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

e-adresaslobnera@gmail.com
Projekat:
Farmakološka analiza efekata biološki aktivnih supstanci na izolovane glatke mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta čoveka (MPNTR - 175007)

Ključne reči: Bajezijanska statistika; farmakoekonomske studije; inkrementalni odnos troškova i efektivnosti; procena
Sažetak
Uvod: Prilikom prenošenja rezultata farmakoekonomskih studija od zemlje do zemlje postoji nekoliko problema: mali broj opservacionih studija koje se odlikuju najvećom tačnošću, korišćenje nepouzdanih procena ulaznih parametara kod studija sa modeliranjem, neprikazivanje varijabilnosti ishoda studije (npr. ICER, neto monetarni benefit) u publikacijama, i velike razlike u cenama zdravstvenih usluga i lekova između zemalja. Cilj: Cilj ove studije je bio da proceni Inkrementalni odnos troškova i efekata (ICER) denosumaba i alendronata u lečenju osteoporoze žena u postmenopauzi koje žive u Srbiji, korišćenjem rezultata publikovanih farmakoekonomskih studija sprovedenih u Sjedinjenim Američkim Državama (S.A.D.) i Japanu. Metodologija: Procena ICER-a napravljena je kroz sledec'e korake: (1) skaliranje ICER-a objavljenih studija prema srpskom zdravstvenom miljeu koristec'i jedinične troškove u Srbiji, SAD-u iJapanu; (2) definisanjeprethodnedistribucije ICER-a koristec'i prilagođene rezultate studije objavljene ranije; (3) definisanje "distribucije uzorka" ICER-a koristec'i prilagođene rezultate sledec'e objavljene studije; (4) procena naknadne distribucije ICER-a i izračunavanje najverovatnijih vrednosti ICER-a pomoću Bajezijanske statistike. Rezultati: ICER prethodne distribucije iznosio je 572.787,00 RSD, sa intervalom pouzdanosti 99% od 1.116,00 do 998.051,00 RSD, a "distribucije uzorka" 706.057,00 RSD, sa 99% intervalom pouzdanosti od 1.122,00 do 999.308,00 RSD. Najverovatnij avrednost ICER-a iz naknadne raspodele bila je 752.912,00 RSD, sa 99% intervalom pouzdanosti od 667.631,00 do 771.552,07 RSD. Procenjeni ICER bio je ispod jednog bruto domac'eg proizvoda (BDP) Srbije po stanovniku (vrednost za 2019. godinu 780.063,60 RSD). Zaključak: Denosumab treba smatrati isplativim u Srbiji ako se jedan od tri BDP-a po glavi stanovnika i po stečenoj godini života prilagođenoj za kvalitet (QALY) uzima kao gornja granica spremnosti za plac'anje od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Srbije.
Reference
*** Pretraga diseminacione baze. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, Internet, cited 2021 Mar 7, Available from: https://data.stat. gov.rs/Home/Result/09020101?languageCode=sr-Cyrl
Ademi, Z., Tomonaga, Y., van Stiphout, J., Glinz, D., Gloy, V., Raatz, H., et al. (2018) Adaptation of cost-effectiveness analyses to a single country: The case of bariatric surgery for obesity and overweight. Swiss Medical Weekly, 148: w14626
Anastasilakis, A.D., Polyzos, S.A., Makras, P. (2018) THERAPY OF ENDOCRINE DISEASE: Denosumab vs bisphosphonates for the treatment of postmenopausal osteoporosis. Eur J Endocrinol, 179(1): R31-45, jul
Augustovski, F., Iglesias, C., Manca, A., Drummond, M., Rubinstein, A., Martí, S.G. (2009) Barriers to generalizability of health economic evaluations in Latin America and the Caribbean region. PharmacoEconomics, 27(11): 919-29
Chau, D., Becker, D.L., Coombes, M.E., Ioannidis, G., Adachi, J.D., Goeree, R. (2012) Cost-effectiveness of denosumab in the treatment of postmenopausal osteoporosis in Canada. Journal of Medical Economics, 15(sup1): 3-14
Deeks, E.D. (2018) Denosumab: A Review in Postmenopausal Osteoporosis. Drugs & Aging, 35(2): 163-73, feb
Fink, D. (1997) A Compendium of conjugate priors. Internet, 1-47, Available from: https:// www.johndcook.com/CompendiumOfConjugatePriors.pdf
Gelman, A., Carlin, J.B., Stern, H.S., Dunson, D.B., Vehtari, A., Rubin, D.B. (2014) Bayesian Data Analysis. USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 3rd ed
Jönsson, B., Ström, O., Eisman, J.A., Papaioannou, A., Siris, E.S., Tosteson, A., et al. (2011) Cost-effectiveness of Denosumab for the treatment of postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int J Establ Result Coop Eur Found Osteoporos Natl Osteoporos Found USA, 22(3): 967-82, mar
Mason, J.M., Mason, A.R. (2006) The generalisability of pharmacoeconomic studies: Issues and challenges ahead. PharmacoEconomics, 24(10): 937-45
Mori, T., Crandall, C.J., Ganz, D.A. (2017) Cost-effectiveness of denosumab versus oral alendronate for elderly osteoporotic women in Japan. Osteoporos Int J Establ Result Coop Eur Found Osteoporos Natl Osteoporos Found USA, 28(5): 1733-44, may
Morizio, P., Burkhart, J.I., Ozawa, S. (2018) Denosumab: A Unique Perspective on Adherence and Cost-effectiveness Compared With Oral Bisphosphonates in Osteoporosis Patients. Annals of Pharmacotherapy, 52(10): 1031-41, oct
Parthan, A., Kruse, M., Yurgin, N., Huang, J., Viswanathan, H.N., Taylor, D. (2013) Cost effectiveness of denosumab versus oral bisphosphonates for postmenopausal osteoporosis in the US. Applied Health Economics and Health Policy, 11(5): 485-97, oct
Pongchaiyakul, C., Nanagara, R., Songpatanasilp, T., Unnanuntana, A. (2020) Cost-effectiveness of denosumab for high-risk postmenopausal women with osteoporosis in Thailand. Journal of Medical Economics, 23(7): 776-85, jul
Skrepnek, G.H. (2007) The contrast and convergence of Bayesian and frequentist statistical approaches in pharmacoeconomic analysis. PharmacoEconomics, 25(8): 649-64
Stawowczyk, E., Kawalec, P. (2018) A Systematic Review of the Cost-Effectiveness of Biologics for Ulcerative Colitis. PharmacoEconomics, 36(4): 419-34, apr
Yoshizawa, T., Nishino, T., Okubo, I., Yamazaki, M. (2018) Cost-effectiveness analysis of drugs for osteoporosis treatment in elderly Japanese women at high risk of fragility fractures: Comparison of denosumab and weekly alendronate. Archives of Osteoporosis, 13(1): 94, aug 29
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/hpimj2101998J
primljen: 01.03.2021.
prihvaćen: 10.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka