Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 1, str. 33-47
Pregovori za zaključenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe
Beograd

e-adresaljubica.tomic@tsg.rs
Sažetak
Predmet rada predstavlja analiza pregovora koji prethode zaključenju ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pregovori mogu imati uticaja, kako na tumačenje ugovora, ukoliko se ugovor zaključi, tako i na odgovornost pregovaračkih strana u slučaju prekida pregovora. Na odgovornost pregovarača za prekid pregovora primenjuje se merodavno materijalno pravo na koje upućuju kolizione norme ili pravo koje su pregovarači sporazumno predvideli. U cilju ostvarenja pravne sigurnosti i predvidljivosti pravnih posledica prekida pregovora, preporučljivo je da, u slučaju postojanja složenih, finansijski intenzivnih i dugotrajnih pregovora o međunarodnoj prodaji robe, pregovarači unapred ugovore merodavno pravo za tok i prekid pregovora. Kada je ugovor o međunarodnoj prodaji robe zaključen, merodavno pravo za sam ugovor odnosi se i na tumačenje ugovora. Pomenuta pitanja u radu su detaljno razmotrena.
Reference
Bonell, J. Vertragsverhandlungen und culpa in contrahendo nach dem Wiener Kaufrechtsübereink-übereinkommen. https://www.trans-lex.org/119600/_/bonell-michael-joachim-vertragsverhandlungen-und-culpa-in-contrahendo-nach-dem-wiener-kaufrechts%C3%BCbereinkommenriw-1990-at-693-et-seq
Cordero-Moss, G. (2014) International commercial contracts-applicable sources and enforceability. Cambridge University Press
Ihering, R. (1861) Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen. Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Jena, 4. Bd., str. 1
Orlić, M. (1993) Zaključenje ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Palandt (2017) Bürgerliches Gesetzbuch. C.H. Beck, 76. izdanje
Perović, J. (2020) Unifikacija prava međunarodne prodaje i pravna sigurnost - komparativni pogled na rešenja Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe i srpskog Zakona o obligacionim odnosima. u: Perović Slobodan [ur.] Unifikacija prava i pravna sigurnost, Zbornik radova 33. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava, Beograd, Tom I
Perović, J. (2009) Pregovori za zaključenje ugovora u međunarodnom poslovnom prometu. Pravo i privreda, vol. 46, br. 1-4, str. 505-520
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S., red. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Salma, J. (2010) Odgovornost za štetu prouzrokovanu nesavesnim vođenjem pregovora - predugovorna odgovornost/odgovornost za pregovore, culpa in contrahendo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 53-78
Schmidt-Kessel, M. (2010) u: Schlechtriem P., Schwenzer I. [ur.] Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods - CISG, Oxford: Oxford University Press, Art. 8 paras. 57 etc
Schulze, R. (2018) Vertragsverhandlungen eine kurze Einführung. u: Bien F., Borghetti J.S. [ur.] Die Reform des französischen Vertragsrechts, Tübingen: Mohr-Siebeck
Stevanović, B. (2020) Uloga kulture u međunarodnim poslovnim pregovorima. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, br. 2
Stojiljković, M. (2020) Contract interpretation under the CISG from the perspective of Swiss law: Selected issues. u: Perović Slobodan [ur.] Unifikacija prava i pravna sigurnost, Zbornik radova 33. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava, Tom III
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2101033T
primljen: 15.01.2021.
prihvaćen: 21.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka