Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 1, str. 189-203
Ekonomske performanse poreskog sistema Srbije
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresasasa.randjelovic@ekof.bg.ac.rs
Projekat:
Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji - mikroekonomski i makroekonomski pristup (MPNTR - 179005)

Sažetak
Uticaj poreskog sistema na privredni rast zavisi od visine poreskog opterećenja, njegove strukture i parametrizacije osnovnih poreskih oblika. Sa intenziviranjem procesa tranzicije ka formiranju tržišne privrede, od 2001. godine, Srbija je sprovela i temeljnu reformu svog poreskog sistema, koji je u prethodne dve decenije prošao kroz veći broj daljih promena. Poreski sistem Srbije obezbeđuje poreske prihode od oko 37% BDP-a, što je ispod proseka zemalja Evropske unije (EU), ali umereno više od proseka uporedivih država Centralne i Istočne Evrope (CIE), te Zapadnog Balkana. Empirijska istraživanja pokazuju da porezi na kapital (porez na dobit preduzeća) i rad (porez na dohodak građana i doprinosi) imaju znatno veći negativan uticaj na rast privrede od poreza na potrošnju (PDV, akcize i carine) i poreza na imovinu. Shodno navedenom, zaključuje se da visina poreskog opterećenja u Srbiji može imati negativan, a struktura poreskog sistema relativno pozitivan uticaj na uslove za rast privrede. Harmonizacija poreskog sistema Srbije sa pravilima EU uticaće na povećanje relativnog značaja selektivnih poreza na potrošnju (piguovskog karaktera), što bi moglo da kreira fiskalni prostor za smanjenje distrozivnijih poreza (npr. na rad), a što bi moglo pozitivno da se odrazi na uslove za privredni rast.
Reference
Agell, J., Ohlsson, H., Thoursie, P.S. (2006) Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries: A comment. European Economic Review, 50(1): 211-218
Alesina, A., Giavazzi, F., Wyplosz, C. (2013) Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences. u: Fiscal Policy after the Financial Crisis, University of Chicago Press, str. 495-525
Arnold, J. (2008) Do tax structures affect aggregate economic growth? Empirical evidence from a panel of OECD countries. OECD Economics Department Working Papers, (643)
Arsić, M., Ranđelović, S. (2017) Ekonomija oporezivanja - teorija i politika. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Barro, R. (1991) Economic Growth in a Cross Section of Countries. Quarterly Journal of Economics, 106(2): 407-407
European Commission (2021) Taxation trends in the EU. Brussels
Fölster, S., Henrekson, M. (2001) Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. European Economic Review, 45(8): 1501-1520
Grembi, V., Nannicini, T., Troiano, U. (2016) Do Fiscal Rules Matter?. American Economic Journal: Applied Economics, 8(3): 1-30
Hindriks, J., Myles, G. (2013) Intermediate Public Economics. MIT Press
Johansson, A., Heady, C., Arnold, J., Brys, B., Vartia, L. (2008) Taxation and Economic Growth. OECD Economics Department Working Papers, (620)
Koester, R.B., Kormendi, R.C. (1989) Taxation, Aggregate Activity and Economic Growth: Cross-Country Evidence on Some Supply-Side Hypotheses. Economic Inquiry, 27(3): 367-386
Mendoza, E.G., Milesi-Ferretti, G.M., Asea, P. (1997) On the ineffectiveness of tax policy in altering long-run growth: Harberger's superneutrality conjecture. Journal of Public Economics, 66(1): 99-126
Ranđelović, S. (2020) Osnove poreskog planiranja. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2101189R
primljen: 23.04.2021.
prihvaćen: 11.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka