Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 2, str. 61-76
Koncept kulturnih blaga prema pravu EU i poljskom pravu kulturnog nasleđa
University of Opole, UNESCO Chair in Cultural Property Law, Opole, Poland

e-adresaandrzej.jakubowski@uni.opole.pl
Projekat:
This project "Legal forms of cultural heritage governance in Europe - a comparative law perspective", No. UMO-2019/35/B/HS5/02084, is funded by Poland's National Science Centre

Ključne reči: trgovina umetničkim delima; izuzeci za umetnička dela; kulturno nasleđe; Evropska unija; Poljska
Sažetak
"Nacionalno blago" jedan je od ključnih pojmova prava kulturnog nasleđa. Ono je od posebnog značaja za Evropsku uniju u kontekstu slobodnog kretanja robe na jedinstvenom tržištu i dozvoljenih izuzetaka ove slobode. Izuzeci se, u principu, odnose na one objekte "koji poseduju umetničku, istorijsku ili arheološku vrednost", čije je očuvanje od vitalnog kulturnog interesa konkretne države članice. Stoga, nacionalna zakonska ograničenja pri uvozu i izvozu takvih objekata ne predstavljaju povredu ugovornih obaveza na snazi, sve dok takva ograničenja nisu proizvoljna ili ne pretpostavljaju prikrivena ograničenja u trgovini između država članica. Postavlja se, međutim, pitanje o praktičnom značenju ovog pojma, odnosno da li države članice imaju pravo da slobodno odrede šta predstavlja "nacionalno blago". Ovaj članak nastoji da odgovori na postavljeno pitanje analizirajući kako je pojam nacionalnog blaga transponovan u poljski pravni sistem 2017. godine i koje su posledice ove regulatorne aktivnosti.
Reference
Biondi, A. (1997) The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art within the European Union. Common Market Law Review, 34(5)
Cheng, J.M. (2010) The Problem of National Treasure in International Law. Oregon Review of International Law, 12(1)
Cornu, M. (2015) Recasting Restitution: Interactions between the EU and International Law. Uniform Law Review, 20(4)
Craufurd, S.R. (2020) Europe. u: Francioni Francesco ;Vrdoljak Ana Filipa [ur.] The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law, Oxford
Ferrazzi, S. (2019) EU National Treasures and the Quest for a Definition. Santander Art and Culture Law Review, 5(2)
Frankiewicz-Bodynek, A., Stec, P. (2019) Defining 'National Treasures' in the European Union. Is the Sky Really the Limit?. Santander Art and Culture Law Review, 5(2)
Frigo, M. (2004) Cultural Property v. Cultural Heritage: A 'Battle of Concepts' in International Law?. International Review of the Red Cross, 854(86)
Gagliani, G. (2019) Interpreting and Applying Article XX(f) of the GATT 1994: 'National Treasures' in International Trade Law. Santander Art and Culture Law Review, 5(2)
Graziadei, M., Pasa, B. (2019) The Single European Market and Cultural Heritage: The Protection of National Treasures in Europe. u: Jakubowski Andrzej ; Hausler Kristin ;Fiorentini Francesca [ur.] Cultural Heritage in the European Union. A Critical Inquiry into Law and Policy, Boston
Jakubowski, A. (2019) Common Cultural Heritage, the European Union, and International Law. u: Jakubowski Andrzej ; Hausler Kristin ;Fiorentini Francesca [ur.] Cultural Heritage in the European Union. A Critical Inquiry into Law and Policy, Boston
Kyriakou, T. (2015) The Protection of National Treasures in the EU Single Market. u: Psychogiopoulou Evangelia [ur.] Cultural Governance and the European Union, London
Psychogiopoulou, E. (2008) The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies. Boston
Scott, C. (2019) Conceptions of a Shared, Common, or European Heritage in the Emerging Heritage Diplomacy of the European Union, 1973-92. u: Jakubowski Andrzej ; Hausler Kristin ;Fiorentini Francesca [ur.] Cultural Heritage in the European Union. A Critical Inquiry into Law and Policy, Boston
Shi, J. (2013) Free Trade and Cultural Diversity in International Law. Oxford-Portland
Stamatoudi, I.A. (2011) Cultural Property Law and Restitution: A Commentary to International Conventions and European Union Law. Cheltenham
Stec, P. (2016) The Lady or the Tiger? Legal Pitfalls of Implementing the Return of Cultural Goods Directive. Santander Art and Culture Law Review, 2(2)
Voon, T. (2020) National Treasures at the Intersection between Cultural Heritage and International Trade Law. u: Francioni Francesco; Vrdoljak Ana Filipa [ur.] The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law, Oxford
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2102061L
primljen: 07.10.2021.
prihvaćen: 24.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka