Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 2, str. 189-199
Reforma ključnih kamatnih stopa na tržištu novca i neke implikacije za tržišta kredita
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresadjordje.djukic@ekof.bg.ac.rs
Ključne reči: reforma; ključne; kamatne stope; krediti
Sažetak
Reforma ključnih kamatnih stopa na tržištu novca koja je u toku predstavlja jedan od najvažnijih događaja na finansijskim tržištima u svetu jer će na kraju 2021. najveći broj LIBOR stopa u različitim valutama prestati da postoji. Napuštanje LIBOR-a nakon brojnih skandala posle izbijanja svetske finansijske krize 2008. godine vodi ka postojanju više repernih stopa koje su konstruisane kao bezrizične kamatne stope zasnovane na transakcijama, počev od SOFR u SAD-u, pa do SARON u Švajcarskoj. Intencija regulatora u Evropskoj uniji (EU) je da ESTR u budućnosti zameni i EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) i da postane reperna stopa za EU i EFTA. Poslednje analize pozicije davalaca kredita i korisnika kredita pokazuju da je EURIBOR na zadovoljavajući način reformisan time što su u utvrđivanje njegove visine uključeni podaci o transakcijama kao i ekspertska mišljenja. Prema za sad preovlađujućem mišljenju u bankarskoj industriji može biti nastavljena njegova upotreba. Istina, ne nužno na tržištu derivata, ali svakako na tržištima kredita i hipoteka koja su naročito povezana sa EURIBOR stopama u evrozoni.
Reference
Bank of England SONIA key fitures and plicies. https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark/sonia-key-features-and-policies
Bank of England (2020) Progress on the Transition of LIBOR Referencing Legacy Bonds to SONIA By Way Of Consent Solicitation. u: The Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates, January 2020, https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-tosterling-risk-free-rates-from-libor/working-group-on-sterling-risk-free-reference-rates
Đukić, Đ. (2020) Centralna banka i finansijski sistem. Beograd: Ekonomski fakultet, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje
European Central Bank (2018) The Euro short-term rate (€STR) methodology and policies. June 2018, www.ecb.europa.eu
European Money Markets Institute (2019) Benchmark Detrermination Mathodology fro EURIBOR - EURIBOR Governance Framework. 31 January 2019, www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0016A-2019%20Benchmark%20Determination%20Methodology%20for%20EURIBOR.pdf
European Money Markets Institute About EONIA. www.emmibenchmarks.eu/euribor-eonia-org/about-eonia.html
Fernando, J. The LIBOR Scandal. www.investopedia.com/terms/l/libor-scandal.asp
Schrimpf, A., Sushko, V. (2019) Beyond LIBOR: A primer on the new reference rates. BIS Quarterly Review, www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1903e.pdf
Swiss National Bank Swiss Reference Rates. www.snb.ch
Swiss National Bank (2019) Minutes 23rd NWG meeting. 2 December 2019, www.snb.ch
The Federal Reserve Bank of New York Secured Overnight Financing Rate Data. https:// apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR
The Federal Reserve Bank of New York (2019) A User's Guide to SOFR The Alternative Reference Rates Committee. April 2019, www.newyorkfed.org
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2102189D
primljen: 11.09.2021.
prihvaćen: 28.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka