Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 8, br. 1, str. 135-170
Jesu li kauza ugovorne obaveze i svrha ugovora isto?
Poslovni i pravni fakultet, Univerzitet MB, Beograd

e-adresamilanjecmenic@yahoo.com
Ključne reči: kauza ugovorne obaveze; svrha ugovora; ekonomski cilj; ugovor o sponzorstvu; transfer imidža
Sažetak
U radu se ispituje odnos kauze ugovorne obaveze i svrhe ugovora. Naime, pokušava se dati odgovor na pitanje, da li se radi o dva različita pravna instituta, ili među njima, osim terminološke, druge razlike ne postoje. Problem se analizira na temelju ugovora o sponzorstvu. Izabran je upravo ovaj ugovor usled jedne njegove osobenosti. Ekonomski cilj sponzora je toliko očigledan i vidljiv, tako da se, bez imalo ustručavanja, može razmišljati o primeni ekonomske koncepcije kauze ugovorne obaveze na ovaj ugovor. Ako uzmemo u obzir da za tako nešto imamo oslonac u sudskoj praksi (naime, ima odluka u kojima je primenjena ekonomska koncepcija kauze ugovorne obaveze), kao i to, da u domaćoj pravnoj doktrini pojedini autori svrhu ugovora definišu kao ekonomski cilj, problematika postaje više nego očigledna.
Reference
Antić, O. (2008) Obligaciono pravo. Beograd
Antić, O.B. (2006) Pravno-teorijske osnove različitih shvatanja kauze. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 92, br. 3-4, str. 1141-1165
Capri, R., Tocci, M. (2007) Il contratto di sponsorizzazione. Trento
Dudaš, A. (2012) Kauza obligacionih ugovora. Novi Sad: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Đurđević, M.M. (1994) Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti. Beograd, magistarski rad
Gams, A. (1959) Kauza i pravni osnov. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2
Grujić, N. (2016) Raskid ugovora zbog neispunjenja i pravna dejstva raskida. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, Doktorska disertacija
Ječmenić, M. (2018) Ugovor o sponzorstvu. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd
Kapor, V. (1951) Neosnovano obogaćenje u građanskom pravu. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Mormando, M. (1998) I contratti di sponsorizzazione sportive. Bari
Nikšić, S. (2006) Kauza obveze i srodni instituti u poredbenom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56(4): 1057-1102
Perović, S. (1981) Obligaciono pravo. Beograd
Perović, S.K., Stojanović, D.D. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, knjiga prva, str. 295-299
Rohrborn, S. (1997) Der Sponsoringvertrag als Innengesellschaft: Abschluß, Vollzug und Leistungsstörungen. Berlin
Rudiger, B. (2010/2011) Sponsoring und Vertragsrecht: Zur Frage der Definititon von Kommunikationserfolgen in Sponsoringvertragen. u: Seminar zum Sportrecht bei Prof. Dr. Peter W. Heermann, LL.M.,, Wintersemester
Šmalcelj, Ž. (1966) Djelovanje izmijenjenih okolnosti na obligatorne ugovore. Naša zakonitost, br. 2
Šurbatović, J. (2014) Menadžment u sportu. Beograd
Tarner, S. (1994) Sve o sponzorstvu. Beograd
Vedriš, M. (1987) 'Osnova' po Zakonu o obveznim odnosima. Privreda i pravo, br. 7-8
Vuković, Z. (2014) Ugovori o stručnom angažovanju sportskih stručnjaka. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu. Pravni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor2201134J
primljen: 21.01.2022.
prihvaćen: 07.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka