Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 63, br. 2, str. 128-134
Korišćenje autohtonih sredstava za kontrolu pH vrednosti za pripremu tečnosti za bušenje
Federal University of Technology Owerri, Department of Petroleum Engineering, Owerri, Nigeria

e-adresastanleyekwueme@yahoo.com
Ključne reči: svojstva filtracije; aditivi za blato; plantain, uljane palme
Sažetak
Vrednost pH tečnosti za bušenje je važan faktor u operacijama bušenja i proizvodnje. Ako je pH kiseo, to e uzrokovati korodiranje metalnih delova kao što su buša a kolona i ku išta. Tako e, bi e potrebno mno o više aditiva da bi se posti la prava reološka svojstva. ovom radu je proučavana podobnost a ro otpada kao što su vo na vlakna uljane palme, kore zrele i nezrele kore platana kao sredstva za kontrolu pH tečnosti za bušenje. aterijali su dobijeni iz lokalnih izvora i podvr nuti sušenju, spaljivanju i filtriranju. Dobijeni filtrati su koriš eni za tretiranje isplake za bušenje na bazi vode. tvr eno je da rastvor vo nih vlakana uljane palme podiže pH na 8, dok rastvori kore zrele i nezrele kore platana podižu pH vrednosti na 10. Laboratorijski test na sadržaj natrijuma i kalijuma na lokalno pripremljenim aditivima za kontrolu pH pokazao je značajno ve e koncentracije u rastvoru kore nezrele bokvice, što a čini najpo odnijim kao sredstvo za kontrolu pH u pore enju sa ostalima.
Reference
Adebowale, A., Raji, J. (2015) Local Content Supplements as an Alternative to Imported Corrosion Control Additives for Drilling Mud Treatment: A Case Study of the Use of Burnt Plantain and Banana Peels. Proceedings of the International Academic Conference for Sub-Sahara African Transformation and Development, vol 3
Al-Hameedi, A.T., Alkinani, H., Dunn-Norman, S., Albazzaz, H.W., Alkhamis, M. (2019) Insights into Eco-Friendly and Conventional Drilling Additives: Applications, Cost Analysis, Health, Safety, and Environmental Considerations. Society of Petroleum Engineers
Al-Hameedi, A.T., Alkinani, H.H., Dunn-Norman, S., Alashwak, N.A., Alshammari, A.F., Alkhamis, M.M., Alsaba, M.T. (2019) Environmental Friendly Drilling Fluid Additives: Can Food Waste Products Be Used as Thinners and Fuid Loss Control Agents for Drilling Fluid?. Society of Petroleum Engineers
Amanullah, M.D., Yu, L. (2005) Environment Friendly Fluid Loss Additives to Protect the Marine Environment from the Detrimental Effect of Mud Additives. Journal of Petroleum Science and Engineering, 48(3-4): 199-208
Dhiman, S.A. (2012) Rheological Properties and Corrosion Characteristics of Drilling Mud Additives. Halifax, Retrieved from www.enggpedia.com
Egun, I.L., Achandu, M.A. (2013) Comparative Performance of Cassava Starch to PAC as Fluid Loss Control Agent in Water Base Drilling Mud. Discovery, 3(9): 1-4
Igwilo, K.C., Anawe, P.A., Okolie, S.T., Uzorchukwu, I., Charles, O. (2016) Evaluation of the Fluid Loss Property of Annona Muricata and Carica Papaya. Open J Yangtze Gas Oil, 2: 144-150
Iheagwara, O. (2015) Comparative Analysis of the Use of Banana Peels and NaOH in pH Control in Nigerian clays. J Niger Assoc Math Phys, 30: 197-202
Kerunwa, A., Gbaranbiri, B.A. (2018) Evaluation of Local Viscosifiers as an Alternative to Conventional Pac-R. Adv Pet Explor Dev, 15(1): 1-8
Moore, D.M., Reynolds, R.C. (1997) X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. New York: Oxford University Press, 2nd ed
Nickdel, T.R. (2007) Laboratory Investigation of Rheological Properties of Water Based Drilling Muds. Ahwaz, Iran: Petroleum University of Technology
Okon, A.N., Udoh, F.D., Bassey, P.G. (2014) Evaluation of Rice Husk as Fluid Loss Control Additive in Water-Based Drilling Mud. Society of Petroleum Engineers
Okorie, O.M., Offia, U.S. (2011) Basic Petroleum Production Technology. Warri: COEWA Publishers, 1st Edition, 215-265
Slawomir, R.K., Zbigniew, B., Malgorzata, U. (2009) Study on the Application of Starch Derivatives as the Regulators of Potassium Drilling Fluids Filtration. Chemistry and Chemical Technology, 3(3): 1-2
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zasmat2202128P
primljen: 27.10.2021.
prihvaćen: 25.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka