Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 70, br. 2, str. 551-564
Nihil obstat - srednjovekovne stranputice visokog obrazovanja u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresavukomano@hotmail.com
Ključne reči: Missio canonica; Pravoslavni bogoslovski fakultet; Autonomija univerziteta; Svetovnost države; Zakon o visokom obrazovanju
Sažetak
Ovaj rad je osvrt na tri tematska okvira razmatrana u tekstu Dušana Rakitića (Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2022) koja su relevantna za raspravu o spornom pitanju odobrenja Sinoda Srpske pravoslavne crkve za izbor u nastavnička zvanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (PBFUB): zakonodavstvo Kraljevine Jugoslavije; odredbe srpskog Zakona o crkvama i verskim zajednicama iz 2006. godine; prepoznavanje ustavnog načela kooperativne odvojenosti crkve i države u Ustavu iz 2006. godine. Osim toga, ukazuje se na to da novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju iz 2021. nije u saglasnosti s Ustavom, jer se tu predviđa saglasnost nadležnih crkvenih organa za upis studija, učešće u konkursu, zasnivanje radnog odnosa i gubitak zvanja na PBFUB. Ustav je, naime, povređen u onim odredbama kojima se jemče svetovnost države, autonomija univerziteta i sloboda naučnog i umetničkog stvaranja.
Reference
Draškić, M. (2013) Ustav Srbije - striktna ili kooperativna odvojenost crkve i države?. Sveske za javno pravo, 12: 37-46
Marinković, T. (2011) Prilog za javnu raspravu o ustavnosti Zakona o crkvama i verskim zajednicama. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 367-385
Novaković, D. (2012) Versko zakonodavstvo Kraljevine Jugoslavije. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 33: 939-965
Rakitić, D.S. (2022) O poreklu obaveznog blagoslova za izbor profesora bogoslovskih fakulteta - nacionalni i uporedni plan. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 70, br. 1, str. 301-327
Vukomanović, M. (2020) Univerzitet pod blagoslovom. https://pescanik.net/univerzitet-pod-blagoslovom/ (last visited 10 March, 2022)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_22208A
primljen: 01.03.2022.
prihvaćen: 04.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka