Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 56, br. 1, str. 28-34
Eutanazija i moralne dileme
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamilosarsic1991@gmail.com
Ključne reči: eutanazija; moral; etika, medicinska
Sažetak
Dozvoljenost prakse voljnog okončanja života teško bolesnom licu da bi bilo lišeno daljih bolova i patnji povod je brojnih i žustrih rasprava. Stavovi o ovom kompleksnom pitanju, najblaže rečeno, nisu jedinstveni. Dok, s jedne strane, pristalice eutanazije afirmativno govore o predmetnom činu i zalažu se za njeno ozakonjenje, protivnici, predstavljajući je kao negaciju osnovnog ljudskog prava, prava na život, teže da obesmisle bilo kakav pozitivan efekat koji bi ona mogla da donese. U senci odnosa prava na život i prava na odlučivanje o smrti, odnosno polemika o opravdanosti eutanazije s pravnog aspekta, nalazi se moralni segment ovog čina, koji nikako ne sme biti zanemaren. Da li je moralno odlučivati o okončanju sopstvenog života, pre svega, imajući u vidu činjenicu da niko nije učestvovao u donošenju odluke o njegovom otpočinjanju. Od značaja je i pitanje uticaja okolnosti konkretnog slučaja, vrste bolesti, odnosno intenziteta bolova i patnji kojima je lice izloženo, na moralnu ocenu donošenja, odnosno izvršenja odluke o okončanju života. Osnovni zadatak predmetne teorijske obrade predstavlja upoznavanje sa osnovnim obeležjima čina eutanazije, odnosno njeno sagledavanje kroz prizmu moralnih normi, kako iz ugla lica koje donosi odluku o okončanju sopstvenog života, tako i iz ugla lekara koji predmetnu odluku realizuje. Izbor predmeta ove teorijske obrade podstaknut je, pre svega, njegovim praktičnim značajem, kao i potrebom konstantnog moralnog preispitivanja sopstvenih postupaka, posebno u kontekstu ozbiljne krize sistema vrednosti koja karakteriše savremenu epohu.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, 85/2005, 88/2005 ispr., 107/2005 ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
*** (2006/2021) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 98/2006 i 115/2021
*** (2013) Zakon o pravima pacijenata. Službeni glasnik Republike Srbije, Član 17., 45
*** (2007) Kodeks profesionalne etike lekarske komore Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, Član 63, 121
*** (2007) Kodeks profesionalne etike lekarske komore Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, Član 62,121
Begley, A.M. (2008) Guilty but good: Defending voluntary active euthanasia from a virtue perspective. Nursing Ethics, 15(4): 434-445
Bentahila, L., Fontaine, R., Pennequin, V. (2021) Universality and cultural diversity in moral reasoning and judgment. Front Psychol, 12: 764360-764360
Cabrera, T.P.G., Ramírez-Coronel, A.A., Mesa-Cano, I.C., Vásquez, J.L.C. (2021) Perspective on assisted suicide and euthanasia: Systematic review. Arch Venez de Farmacol y Ter, 40: 581-587
Christa, M.A., Mason, S.E. (2017) Ethical issues and attitudes towards euthanasia. Mod Psychol. Stud, 22: 28-36
Cohen-Almagor, R. (2009) Belgian euthanasia law: A critical analysis. Journal of Medical Ethics, 35(7): 436-439
Doyal, L. (2001) Why active euthanasia and physician assisted suicide should be legalised. BMJ, 323(7321): 1079-1080
Feldmanhall, O., Son, J.Y., Heffner, J. (2018) Norms and the Flexibility of Moral Action. Personality Neuroscience, 1: 15-15
Filip, I., Saheba, N., Wick, B., Radfar, A. (2016) Morality and ethical theories in the context of human behavior. Ethics & Medicine: An international Journal of Bioethics, 32(2): 83-87
Jerotić, V. (2008) Eutanazija i religija. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 136, br. 5-6, str. 331-333
Letelier, P. (2003) History and definition of a word. u: Euthanasia: Ethical and human aspects, Strasbourg: Council of Europe, v. 1, 13-24
Mihajlović, D., Stojanović, D. (2010) Poslovna etika i moral u biznisu. Ekonomske teme, 48(2): 241-252
Mihajlović, V. (2009) Ustavno pravo. Kraljevo: V. Mihajlović
Mitrović, M., Vuković, D. (2016) Osnovi sociologije prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, III izd
Nathan, R. (2015) Is euthanasia morally permissible? Why or why not?. Sound decisions: An Undergraduate Bioethics Journal, 1(1): 4-4
Nenadović, M. (2007) Medicinska etika. Beograd: Bigraf, II izd
Popović, B. (1977) Uvod u psihologiju morala. Beograd: Naučna knjiga
Radulovic, S., Mojsilovic, S. (1998) Attitudes of oncologists, family doctors, medical students and lawyers to euthanasia. Support Care Cancer, 6(4): 410-5
Simić, M., Đorđević, S., Matić, D. (2017) Uvod u pravo. Kragujevac
Sorta-Bilajac, I. (2005) Od eutanazije do distanazije. Rijeka: Medicinski fakultet
Steck, N., Egger, M., Maessen, M., Reisch, T., Zwahlen, M. (2013) Euthanasia and assisted suicide in selected European countries and US states: Systematic literature review. Med Care, 51: 938-44
Stojanović, Z. (2021) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik, XI izd
Truog, R.D. (2006) End-of-life care: Is euthanasia the answer?. Intensive Care Med, 32: 6-8
Vaughn, L. (2010) Active and passive euthanasia. u: Bioethics: principles, issues, and cases, New York: Oxford University Press, 2nd ed
Westphal, E.R., Nowak, W.S., Krenchinski, C.V. (2019) Of philosophy, ethics and moral about euthanasia: The discomfort between modernity and postmodernity. Clin Med Rev Case Rep, 6: 270
Živković, M. (2015) Pravo na život i eutanazija. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 4-6, str. 50-60
Živković, M.V., Pavlović, Z.S. (2019) Eutanazija - pravni aspekt. Vojno delo, vol. 71, br. 6, str. 73-81
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/mckg56-37171
primljen: 25.03.2022.
prihvaćen: 28.07.2022.
objavljen u SCIndeksu: 23.10.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka