Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2005, vol. 62, br. 9, str. 637-643
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/VSP0509637A
Primena transvaginalne sakrospinalne kolpopeksije u lečenju prolapsa pelvičnih organa
Klinički centar Srbije, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Beograd

Sažetak

Uvod. Učestalost pojave uterovaginalnog prolapsa i prolapsa svoda vagine je povećana što se može povezati sa produženim životnim vekom žena. Kolpopeksija sakrospinalnog ligamenta je hirurška procedura kojom se podiže vagina do sakrospinalnog ligamenta i izdiže iznad ploče m. levatora. Ova tehnika je veoma korisna kao primarni tretman uterovaginalnog prolapsa kod mlađih žena kod kojih bi trebalo čuvati fertilitet. Cilj rada je prikaz uspešnosti primene ove tehnike u našoj instituciji i mogućih intraoperativnih i postoperativnih komplikacija uz procenu uspešnosti ove tehnike u prevenciji ponovnog prolapsa vaginalnih zidova. Metode. Kod bolesnica je primenjena sakrospinalna kolpopeksija sa konzervacijom uterusa, vaginalna histerektomija sa sakrospinalnom kolpopeksijom ili obliteracija kese enterokele sa sakrospinalnom kolpopeksijom. Kontrolni pregled operisanih žena vršen je posle četri nedelje, šest meseci, dvanaest meseci, a zatim na godinu dana. Rezultati. Kolpopeksija sakrospinalnog ligamenta urađena je kod 37 žena. Prolaps svoda vagine kod pet žena ispoljio se posle histerektomije (tri su imale abdominalnu, a dve vaginalnu histerektomiju), dok je kod 32 bolesnice postojao uterovaginalni prolaps različitog stepena. Zadovoljavajući rezultati postignuti su kod 33 bolesnice, dok su kod 3 bolesnice nakon 6 meseci ustanovljene asimptomatske cistocele niskog stepena, a kod jedne bolesnice delimični spad vaginalnih zidova. Od postoperativnih komplikacija ustanovljen je poremećaj akta mokrenja kod četiri bolesnice, urinarna infekcija kod tri, febrilnost kod dve i dve bolesnice su imale bolove u krstima. Diskusija. Sakrospinalna fiksacija izvedena je na desnoj strani i u postoperativnom periodu nije došlo do poremećaja položaja vagine, kao ni do prolapsa svoda vagine osim kod jedne bolesnice. Tokom hirurških intervencija nije bilo intraoperativnih komplikacija vezanih za sakrospinalnu kolpopeksiju, kao što su: oštećenje pudendusnih krvnih sudova i nerava, n. ischiaticusa i rektuma. Povređivanje krvnih sudova i nerava je izbegnuto pažljivim plasiranjem suture na sakrospinalnom ligamentu za širinu od dva prsta medijlno od spine ishiadike. Kod tri bolesnice je primenjena konzervacija uterusa. Dijagnostikovali smo tri asimptomatske cistokele pregledom šest meseci posle operacije. Rezultate našeg rada smatramo zadovoljavajućim, s obzirom na činjenicu da se u postoperativnom toku prolaps svoda vagine ispoljio samo kod jedne bolesnice (2,7%). Zaključak. Rezultati brojnih studija, a i našeg rada, pokazuju da transvaginalnu sakrospinalnu kolpopeksiju treba primenjivati istovremeno sa vaginalnom histerektomijom i reparacijom prednjeg i zadnjeg vaginalnog zida kod uterovaginalnog prolapsa. Ovim pristupom smanjuje se broj komplikacija u toku i nakon operacije i postiže se veliki uspeh u prevenciji ponovnog prolapsa vaginalnih zidova.

Ključne reči

Reference

Bump, R.C., Mattiasson, A., Bo, K., Brubaker, L.P., DeLancey, J.O., Klarskov, P., Shull, B.L., Smith, A.R. (1996) The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol, 175(1): 10-7
Chapin, D.S. (1997) Teaching sacrospinous colpopexy. Am J Obstet Gynecol, 177(6): 1330-6
Cruikshank, S.H., Cox, D.W. (1990) Sacrospinous ligament fixation at the time of transvaginal hysterectomy. Am J Obstet Gynecol, 162(6): 1611-5; di
Cruikshank, S.H. (1991) Sacrospinous fixation: Should this be performed at the time of vaginal hysterectomy?. Am J Obstet Gynecol, 164(4): 1072-6
Flynn, B.J., Webster, G.D. (2002) Surgical management of the apical vaginal defect. Curr Opin Urol, 12(4): 353-8
Guner, H., Noyan, V., Tiras, M.B., Yildiz, A., Yildirim, M. (2001) Transvaginal sacrospinous colpopexy for marked uterovaginal and vault prolapse. Int J Gynaecol Obstet, 74(2): 165-70
Hefni, M., El-Toukhy, T., Bhaumik, J., Katsimanis, E. (2003) Sacrospinous cervicocolpopexy with uterine conservation for uterovaginal prolapse in elderly women: An evolving concept. Am J Obstet Gynecol, 188(3): 645-50
Hefni, M.A., El-Toukhy, T.A. (2000) Sacrospinous colpopexy at vaginal hysterectomy: Method, results and follow up in 75 patients. J Obstet Gynaecol, 20(1): 58-62
Hewson, A.D. (1998) Transvaginal sacrospinous colpopexy for posthysterectomy vault prolapse. Aust N Z J Obstet Gynaecol, 38(3): 318-24
Hoffman, M.S., Harris, M.S., Bouis, P.J. (1996) Sacrospinous colpopexy in the management of uterovaginal prolapse. J Reprod Med, 41(5): 299-303
Kovac, S.R., Cruikshank, S.H. (1993) Successful pregnancies and vaginal deliveries after sacrospinous uterosacral fixation in five of nineteen patients. Am J Obstet Gynecol, 168(6 Pt 1): 1778-83; d
Mant, J., Painter, R., Vessey, M. (1997) Epidemiology of genital prolapse: Observations from the Oxford Family Planning Association Study. Br J Obstet Gynaecol, 104(5): 579-85
Morley, G.W., DeLancey, J.O. (1988) Sacrospinous ligament fixation for eversion of the vagina. Am J Obstet Gynecol, 158(4): 872-81
Nichols, D.H. (1993) Massive eversive of the vagina. u: Nichols D.H., Randall C.L. [ur.] Vaginal surgery, Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, str. 328-9
Nichols, D.H. (1993) Massive eversion of the vagina. u: Gynecologic and Obstetric surgery, St. Louis, MO, itd: Mosby
Nichols, D.H. (1982) Sacrospinous fixation for massive eversion of the vagina. Am J Obstet Gynecol, 142(7): 901-4
Pohl, J.F., Frattarelli, J.L. (1997) Bilateral transvaginal sacrospinous colpopexy: Preliminary experience. Am J Obstet Gynecol, 177(6): 1356-61; d
Smilen, S.W., Saini, J., Wallach, S.J., Porges, R.F. (1998) The risk of cystocele after sacrospinous ligament fixation. Am J Obstet Gynecol, 179(6 Pt 1): 1465-71; d
Verdeja, A.M., Elkins, T.E., Odoi, A., Gasser, R., Lamoutte, C. (1995) Transvaginal sacrospinous colpopexy: Anatomic landmarks to be aware of to minimize complications. Am J Obstet Gynecol, 173(5): 1468-9
Walters, M.D., Karram, M.M. (1999) Urogynecology and reconstructive pelvic surgery. St. Louis: Mosby