Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 50, br. 3, str. 179-187
Konativne dimenzije ličnosti kvalitetnih košarkaša
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sažetak
Uzorak od 77 košarkaša (testiran 1988. godine) podeljen je prema kvalitetnosti u tri grupe: (a) učesnici olimpijskih igara, svetskih i evropskih prvenstava: (b) učesnici nacionalnih A i B selekcija: (c) ostali takmičari u nižim rangovima. Za procenu konativne strukture ličnosti primenjena je baterija 18PF (Momirović, 1971). Pomoću kanoničke diskriminativne analize nađeno je da se igrači iz grupe (a) i (b) ne razlikuju, dok se igrači iz grupe (c) razlikuju. Najveći doprinos separaciji grupa daju: motorna konverzija, inhibitorna konverzija, anksioznost, senzorna konverzija, paranoidnost, agresivnost i fobičnost.
Reference
Anohin, P.K. (1970) Sistemnyj podhod v izučenii raboty mozga. u: Kibernetčeskie aspekty v izučenii raboty mozga, Nauka, Moskva
Auerbah, R. (1963) Košarka. Sarajevo: Republički zavod za fizičku kulturu
Bačanac, L. (1983) Takmičarska anksioznost i sportska uspešnost. Fizička kultura, br. 1, str. 34-37
Bala, G. (1981) Relacije između kognitivnih sposobnosti, patoloških konativnih karakteristika i koordinacice pokreta u ritmu kod studenata fakulteta fizičke kulture. Fizička kultura, vol. 35, br. 3, str. 284-288
Berger, J. (1978) Psihodijagnostika. Beograd: Nolit
Berkowitz, L. (1965) The concept of aggressive drive. u: Berkowitz L. [ur.] Advances in experimental social psychology, New York-San Diego, itd: Academic Press, vol. 2
Berkowitz, L. (1962) The frustration-aggression theory revised. New York, itd: McGraw-Hill
Berkowitz, L. (1964) Aggressive cues in aggressive behavior and hostility catharsis. Psychol Rev, 71: 104-22
Butter, Ch.M. (1968) Neuropsychology: The study of brain and behavior. Monterey, CA, itd: Brooks/Cole
Cattell, R.B. (1950) Personality. New York, itd: McGraw-Hill
Cattell, R.B. (1966) Handbook of multivariate experimental psychology. Chicago: Rand McNally and Co
Cooper, L. (1969) Athletics, activity and personality: A review of the literature. Res Q, 40(1): 17-22
Cousy, V., Power, F.G. (1970) Basketball: Concepts and techniques. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Erić, L.D. (1972) Strah, anksioznost i anksiozna stanja. Beograd: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika
Fenikel, O. (1961) Psihoanalitička teorija neuroza. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Frojd, S. (1961) Uvod u psihoanalizu. Beograd: Kosmos
Good, C.V., Scates, D.E. (1967) Metode istraživanja u pedagogiji, psihologiji i sociologiji. Rijeka: Otokar Keršovani
Guyton, A.C. (1980) Temelji fiziologije čovjeka. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Hanson, D. (1972) Basketball. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Horga, S. (1976) O nekim relacijama između anksioznosti i koordinacije. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Horga, S. (1974) Neke relacije između normalnih i patoloških konativnih faktora. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, magistarski rad
Horga, S., Gabrijelčič, M. (1983) Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama na uspješnost u nogometu. Kineziologija, Zagreb, vol. 15, br. 2, str. 45-51
Ismail, A.H., Young, R.J. (1976) Univarijantni i multivarijantni pristup ispitivanju utjecaja dugotrajnog vježbanja na konativne osobine ispitanika muškog spola srednje dobi. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2
Katel, R.B. (1978) Naučna analiza ličnosti. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Lazarević, L.S. (1983) Struktura ličnosti vrhunskih sportista. Fizička kultura, vol. 37, br. 4, str. 268-278
Momirović, K. (1971) Struktura i mjerenje patoloških konativnih faktora. Zagreb: Republički zavod za zapošljavanje
Mraković, M. (1982) Relacije između anksioznosti i kineziološke aktivnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 13, br. 1-2, str. 95-98
Mraković, M., Metikoš, D. (1975) Razlike u nekim konativnim faktorima kod skupine različito angažiranim kineziološkim aktivnostima. Kineziologija, Zagreb, br. 3, str. 95
Olport, G.V. (1969) Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Paranosić, V. (1978) Pristup problemu anksioznosti vrhunskih sportista. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Singer, R.N. (1975) Coaching, athletics and psychology. New York, itd: McGraw-Hill
Vanek, M. (1974) Psihologija i vrhunski sport. Beograd: Partizan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka