Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
Baština
2005, br. 19, str. 27-37
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Creative Commons License 4.0
Uloga frazeologizama u karakterizaciji likova u dramama Dušana Kovačevića

Sažetak

Na korpusu četiri drame Dušana Kovačevića izdvojeno je oko 390 frazeoloških jedinica koje imaju značajnu ulogu u oblikovanju karaktera njegovih junaka. U drugom delu rada se o ekscerpiranoj građi govori sa socio-lingvističkog aspekta, ali se ukazuje i na visok stepen inventivnosti i maštovitosti Dušana Kovačevića prilikom transformacije već postojećih, kao i pri stvaranju novih frazeologizama. Osobita pažnja posvećena je i analizi imena Kovačevićevih junaka, koja svojim simboličkim značenjem kao po pravilu ističe dominantnu crtu njihovog karaktera.

Ključne reči

drame Dušana Kovačevića; frazeologija; frazeologizam; semantička analiza; sociolingvistička analiza; transformacija frazeoloških jedinica

Reference

*** (1992) Rečnik književnih termina. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 746
*** (1967-1976) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, knj. I-VI
Andrić, D. (1976) Rečnik žargona - dvosmerni rečnik srpskog žargona i žargonu srodnih reči i izraza. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Bogdanović, N. (1997) I ja tebi - izbor iz psovačke frazeologije. Beograd, itd: Prosveta
Kovačević, D. (1986) Sveti Georgije ubiva aždahu. Beograd: SKZ
Kovačević, D. (1987) Izabrane drame. Beograd: Nolit
Kristal, D. (1996) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Lampić, M., ur. (2000) Mali rečnik tradicionalnih simbola. Beograd: Libretto
Marjanović, P. (1985) Jugoslovenski dramski pisci XX veka. Novi Sad: Akademija umetnosti, knjiga prva, 210
Milovanović, K., Gavrić, T., ur. (1994) Rečnik simbola. Beograd: Narodno delo
Petrović, V. (1982) Neki tipovi transformacija frazeoloških izraza u jeziku novina. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XXV/2, str. 103-111