Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 15  
Back povratak na rezultate
2005, br. 19, str. 73-95
(Meta)teoretičar Petar Milosavljević
Ključne reči: Petar Milosavljević; metateorija; teorija književnosti; dijalektika konkretnog totaliteta
Sažetak
Autor nastoji da opštim pogledom na teorijsko i metateorijsko delo Petra Milosavljevića ukaže na njegov značaj u okviru opšteg proučavanja književnosti. Posebno se osvrće na nastanak i praktičnu primenu njegovog metoda, dijalektike konkretnog totaliteta, kao i na najznačajnija teorijska dela ovog naučnika, Metodologiju proučavanja književnosti, Teoriju književnosti i Logos i paradigmu. Ona su rezultat Milosavljevićevog dugogodišnjeg nastojanja da stvori odgovarajući logos za razgranati i sve složeniji književni praksis.
Reference
Kosik, K. (1967) Dijalektika konkretnog - studija iz problematike čoveka i sveta. Beograd: Prosveta
Milosavljević, P. (1981) Život pesme Laze Kostića Santa Marija della Salute. Novi Sad: Matica srpska, 27-28
Milosavljević, P. (1981) O knjizi Život pesme Laze Kostića 'Santa Marija della Salute. u: Srbistika/Srbica, vanredni broj, 106
Milosavljević, P. (1991) Triptih o Lazi Kostiću. Sombor: Narodna biblioteka 'Karlo Bijelicki', 132
Milosavljević, P. (1982) Dijalektika konkretnog totaliteta u proučavanju književnosti. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, br. 2/205-206
Milosavljević, P.M. (1983) Reč i korelativ. Beograd: Nolit
Milosavljević, P.M. (2000) Metodologija proučavanja književnosti. Beograd: Trebnik
Milosavljević, P.M. (2002) Uvod u srbistiku. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Milosavljević, P.M. (1974) Poetika Momčila Nastasijevića. doktorska disertacija
Milosavljević, P. (1997) Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milosavljević, P.M. (2000) Logos i paradigma. Beograd: Trebnik, 16
Petrović, S. (1972) Priroda kritike. Zagreb: Liber
Protić, P. (2002) Viđeno u sadašnjem trenutku. u: Kostić Slobodan [ur.] Zbornik sa naučnog skupa Delo Petra Milosavljevića i srbistika, konak manastira Gračanice i Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, 22-24, oktobar, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, vanredni broj, str. 50-52
Tartalja, I. Recenzija knjige Petra Milosavljevića Metodologija proučavanja književnosti. u: Srbistika/Srbica, vanredni broj, str. 73-74
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2016)
Književnoteorijski i filosofski stavovi Laze Kostića
Aleksić Slađana V.

Nastava i vaspitanje (2002)
Metodički pluralitet i problemska nastava književnosti
Ignjatović Miodrag D.

Sociologija (2000)
Kultura između tradicije i progresa
Božović Ratko

prikaži sve [36]