Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
Baština
2005, br. 19, str. 97-106
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Creative Commons License 4.0
Pravoslavna duhovnost stare Srpske književnosti - duhovni metod Čedomira Rebića

Sažetak

Autor u radu osvetljava duhovni metod proučavanja stare srpske književnosti Čedomira Rebića, kojim se otkriva istinska vrednost ove književnosti - pravoslavna duhovnost. Svojim delom Rebić je pokazao kako se istorija duhovne kulture Srba može posmatrati u sklopu razvoj a i širenja vizantijske misli i umetnosti. Komponente tih duhovnih metoda utemeljene su na načelima hrišćanske gnoseologije. Autor se osvrće i na Rebićevo tumačenje dela Svetoga Save i njegovu filozofiju života, u kojoj se nalaze začeci srpske pravoslavne etike.

Ključne reči

Čedomir Rebić; stara srpska književnost; duhovnost; estetika unutrašnjeg; vizantijsko nasleđe; Svetosavlje

Reference

Bičkov, V.V. (1991) Vizantijska estetika - teorijski problemi. Beograd, itd: Prosveta, s ruskog preveo D. M. Kalezić
Bogdanović, D. (1980) Istorija stare srpske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Bogdanović, D. (1980) Istorija stare srpske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, 37
Bojović, D. (2004) Srpska eshatološka književnost. Niš: Centar za crkvene studije, 10
Nemanjić Sava, sv. (2005) Žitije svetoga Simeona Nemanje. u: Sabrana dela, Beograd: Politika, 178-179
Popović Justin, arhimandrit (1993) Svetosavlje kao filosofija života. Valjevo: Manastir Ćelije
Rebić, Č. (2003) Duh i istina stare srpske književnosti. Priština-Leposavić-Kosovska Mitrovica: Filološki fakultet - Institut za srpsku kulturu
Rebić, Č. (1996) Estetika unutrašnjeg i umna viđenja. Priština-Leposavić-Kosovska Mitrovica: Filološki fakultet - Institut za srpsku kulturu
Rebić, Č. (1998) Duhovnost srpske srednjovjekovne književne kulture. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC
Rebić, Č. (2000) Svetogorska duhovnost stare srpske književnosti. Priština-Leposavić: Filološki fakultet - Institut za srpsku kulturu
Rebić, Č. (2004) Vizantijska misao i umjetnost u staroj srpskoj književnosti. Priština-Leposavić: Filološki fakultet - Institut za srpsku kulturu