članak: 17 od 25  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
1993, vol. 31, br. 3-6, str. 219-229
jezik rada: srpski
neklasifikovan
Model organizaciono-vlasničke transformacije Poljoprivrednog kombinata 'Beograd''
PKB H.K

Sažetak

Članak nema sažetak.

Reference

*** (1978-1990) Zakon o preduzećima. Službeni list SFRJ, br. 77/78, 40/89, 46/90
*** (1976) Zakon o udruženom radu. Službeni list SFRJ, br. 53
*** (1991-1992) Zakon o porezu na dobit korporacija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 76/91, 20/92
*** (1991) Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 48