Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2007, vol. 44, br. 9-12, str. 27-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak

Francuski trgovački zakonik (1807) kao model - uzor srpskog trgovačkog zakonika (1860)
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

U ovom članku autor traži odgovor na pitanje mere uticaja Francuskog trgovačkog zakonika (1807) na Srpski trgovački zakonik (1860). Autor konstatuje da je reč o direktnom uticaju, te da Srpski trgovački zakonik predstavlja u osnovi skraćeni prevod ovog zakonika (njegove prve knjige). Ovim zakonikom, kao i svojim Građanskim zakonikom iz 1844. godine, Srbija je među prvim zemljama u Evropi, iako oskudne pravničke tradicije (univerzitetsko pravničko obrazovanje u Srbiji počinje 1841. godine), pokazala svoju zrelost i opredeljenost za izgradnju države sa vladavinom prava. U kontekstu ove teme autor razmatra i pitanje značaja pokreta kodifikacije uopšte, kao i pitanje koncepta trgovačkog posla (subjektivni i objektivni) i koncepta trgovačke regulative (jedinstvo ili odvojenost od regulative građanskog posla).

Ključne reči

Reference

*** (2006) u: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika - uticaj Francuskog građanskog zakonika na srpsko pravo, Zbornik radova, Niš: Pravni fakultet
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78 i 31/93
*** (1860) Trgovački zakonik za knjaževstvo Srbiju. Beograd
Blagojević, B. (1954) L'influence du Code civil sur l'élaboration du Code civil Serbe. Revue internationale de droit compare, str. 733-743
Bouineau, J., Roux, J. (2004) 200 ans de Code civil. Paris
Casanova, A., Olivier, C.D. (2001) La codification par ordonnances: À propos du Code commerce. JCP G Semaine Juridique, édition générale, n. 10/01, str. 61-64
Dominique, B. (2001) Le nouveau code de commerce?, Une mystification. Le Dalloz, n. 4, str. 361-369
Guyon, Y. (2003) Droit des affaires. Paris: Economica
Hamel, J., Lagarde, G., Jauffret, A. (1980) Droit commercial. Paris: Dalloz
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta
Leveille, J. (1869) Notre Code de commerce et les affaires. u: Revue critique de législation et de jurisprudence, Paris
Stojičić, S., Ranđelović, N. (2006) Code civil u Srbiji posle četrdeset godina - Francuski i Srpski Građanski zakonik, društvene prilike u vreme donošenja. u: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika - uticaj Francuskog građanskog zakonika na srpsko pravo, Niš: Pravni fakultet, str. 141-153
Vasiljević, M.S. (2006) Trgovinsko pravo. Beograd: Centar za publikacije - Pravni fakultet
Veljković, S.J. (1866) Objašnjenje Trgovačkog zakonika za knjažestvo Srbiju. Beograd