Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Scientific Technical Review
2008, vol. 58, br. 2, str. 38-43
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Poboljšana metoda određivanja viskoznosti optičkih lepkova
Afilijacija nije data

Sažetak

U ovom radu prikazana je metoda za određivanje viskoznosti lepkova, koji se primenjuju za spajanje optičkih elemenata (u daljem tekstu: optički lepkovi). Korišćen je viskozimetar po Mitčelu, koji je projektovan i izrađen specijalno za merenje viskoznosti lepkova. Uređaj je potpuno nove konstrukcije. Određena je konstanta viskozimetra (konstanta kuglice) sa tečnošću poznate viskoznosti, referentni uzorak. Korišćeni su uzorci ulja različitih viskoznosti, oznaka RU-I do RU-VII. Viskoznosti referentnih uzoraka, korišćenih za ovo ispitivanje, prethodno su bili određeni prema ANSI/ASTM D 445.

Ključne reči

Reference

*** (1979) JUS H.K8.022: Testing methods for adhesives: Determination of viscosity
*** (2006) ANSI/ASTM D 445: Test method for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids and the calculation of dynamic viscosity
Grammatin, A.P., Kundeleva, N.E. (1980) OMP, No 9, str. 59
Išmuratova, M.S., Sergeev, L.V., Gerasimov, L.A. (1972) OMP, No 3, str. 30
Jovanović, S., Jeremić, K. (2007) Karakterisanje polimera. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Nasonov, Ju.N., Krjukovskij, A.I. (1988) OMP, № 1, str. 38-40
Plavšić, M. (1996) Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo. Beograd: Naučna knjiga, str. 25-303
Torbin, I.D. (1976) OMP, № 11, str. 41-43
Torbin, I.D. (1988) OMP, № 5, str. 33-35