Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
2010, vol. 8, br. 4, str. 395-401
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.2298/FUACE1004395K


Modeli formiranja urbane matrice u arhitekturi moderne Niša
Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

e-adresa: kekovic.aleksandar@gmail.com

Sažetak

U ovom radu se sagledava doprinos arhitekture objekata kvalitetnom stvaranju urbane matrice nekog objekta ili grupacije objekata u nekoj sredini; može se smatrati posebnim urbanističko-projektantskim zadatkom, a o konačnim rezultatima i uspešnosti datih rešenja sude vreme i ljudi. Vremenska distanca od gotovo jednog veka od pojave prvih objekata Moderne na našim prostorima i osamdesetak godina od izgradnje prvih objekata Modernističkog pokreta u Nišu, predstavljaju dovoljno dug istorijski period da se izvrši objektivna i kvalitetna analiza njihovog doprinosa i uticaja koji je ovaj pravac u arhitekturi izvršio na stvaranje urbane matrice Niša, odnosno da se da određeni sud da li je arhitektura Moderne u Nišu uspela da se svojim rešenjima uklopi u nasleđenu strukturu grada i stvori nove urbane vrednosti i reperne gradske ambijente.

Ključne reči

moderni stil u Nišu; urbana matrica; modeli

Reference

Keković, A. (2009) Stambena arhitektura Moderne Niša između dva svetska rata. Beograd: Zadužbina Andrejević
Keković, A. (2009) Stambena arhitektura Niša u pokretu Moderna između dva svetska rata. Niš, Doktorska disertacija odbranjena 27.04.2009
Keković, A., Čemerikić, Z. (2006) Moderna Niša 1920-1940. Društvo arhitekata Niša
Keković, A., Petrović, M. (2008) Formative characteristics of Moderne style in Niš. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 6, br. 1, str. 51-64
Keković, A., Čemerikić, Z. (2007) Most significant buildings of the Moderne style multi-family housing in Niš 1920 - 1941. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 5, br. 1, str. 1-15
Keković, A.Đ., Čemerikić, Z. (2001) Moderna u Niškoj Banji - vile i hoteli. Arhitektura i urbanizam, 8, str. 61-71, IUAUS, Beograd-Niš