Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2011, vol. 40, br. 2, str. 14-27
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 31/05/2011
doi: 10.5937/ZZ1102014T
Problemi u zdravstvenom sistemu nezavisno od politike finansiranja
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

Sažetak

Rad koji je pred vama u najiskrenijem smislu predstavlja podršku onom delu zdravstvenih radnika koji zaslužuju da njihov profesionalizam, humanizam i stručnost budu slavljeni i izdignuti na najviši nivo. Njegov cilj je da zbog nekolicine samoživih i nemoralnih ljudi, koji sebe smatraju nosiocima posla u zdravstvenom sistemu, i njihovog neobjašnjivog ophođenja (spremni su da za šaku deviza okaljaju svoj i obraz svojih kolega), zaštiti sve one kojima je devijantno ponašanje strano i čiji je osnovni kvalitet samopregor, požrtvovanje i uvažavanje osiguranika - pacijenata. Poseban prostor posvećen je devijacijama koje su produkt nesposobnosti kreatora sistema, ljudske nesavesti, posrtanja i neobjašnjive pohlepe. O finansiranju neće biti ni jedne jedine reči. To je svima poznat problem, a, u stvari, samo je paravan iza koga se zaklanjaju mnoge negativnosti. Na adresu zdravstvenog sistema svakodnevno stiže veliki broj primedbi u čiju sadržinu je teško poverovati, ali izazivaju čuđenje i poprimaju epidemijske razmere. Uglavnom je reč o lošem odnosu lekara prema pacijentima, i/ili odnosa prema kolegama, što je sočna hrana za sve vrste medija, u kojima sve češće čitamo naslove: 'Lekari ubijali decu neprimerenim dozama citostatika... Roditelji će tužiti ustanovu i lekare'... 'Lekari kradu od pacijenta organe prilikom operacije'... 'Uhapšenim lekarima i farmaceutima produžen pritvor'... 'Još pet uhapšenih lekara i faramaceuta u akciji Kraba' i slično. Šta je sledeće? I šta je sa tim ljudima? Mnogi misle da je anatemisanje zdravstvenih radnika i zdravstvenog sistema samo tendeciozno režirana predstava koju već nekoliko decenija gledamo. Međutim, ti isti zaboravljaju da je reč o sudu naroda. Svi koji iskreno traže potvrdu svoje stručnosti, kvaliteta i ispravnosti pozivaju se na taj sud, a njegova konačna ocena jeste da je zdravstveni sistem takav kakav ne želimo. Zaostajanje u razvoju bazične medicine, nedovoljan naučno-istraživački rad i neubedljiva zakonodavna regulacija, samo dodatno komplikuju stvari.

Ključne reči

Reference

*** (1978) Primary health care: Report of the international conference on primary health care. u: Alma Ata, USSR, 6-12 Sep. 1978, Geneva: WHO
*** (2010) Globalni kodeks prakse etičkog zapošljavanja SZO, 2006-2009, Skala kretanja zdravstvenih radnika, preliminarni podaci. Glasnik komore zdravstvenih radnika, Beograd, br. 6, str. 26
*** (2009) Javna tribina o finansiranju u zdravstvu. Večernje novosti, Institut Batut, 10. 07
*** (2010) Glasnik komore zdravstvenih radnika, Beograd, br.5, str. 32
*** (2010) Glasnik komore zdravstvenih radnika, Beograd, br. 6, str. 37
Andre, Dž. (1982) Medicina, zdravlje i društvo. u: Ekologija i sloboda, Beograd: Prosveta, str. 181-230
Delić, D. (2010) Quo vadis Srbijo. Glasnik lekarske komore Srbije, Beograd, br. 5, str. 32
Đorđević, J., Lakićević, D., Lakićević-Zelenović, M.D., Ružica, M. (1985) Socijalna politika - kritika teorijskih osnova. u: Zbornik radova Više škole za socijalne radnike, Beograd: Viša škola za socijalne radnike, str. 50-74, str. 5-26, 25-31
Georg, V., Manning, N. (1980) Socialism, social welfare and the Soviet Union. London: Routledge and Kegan Paul
Higgins, J. (1981) States of Welfare. Oxford
Karmi, A. (2010) Ljudska prava i zdravlje. u: Svetski kongres medicinskog prava, 8-12 avgust, Zagreb, izlaganje
Keler, M. (1983) Preventivni sistem primarne zdravstvene zaštite - tehnologija u zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Institut za socijalnu medicinu, statistiku i istraživanja u zdravstvu
Konstantinović, D. (1997) Budućnost i perspektive simpozijuma i kongresa domova zdravlja Jugoslavije. u: Simpozijumi i kongresi domova zdravlja (1972-1997), Beograd, str. 247-252
Peterson, R.E., Seo, K.K. (2007) Benefit-cost analyses for developing countries. u: A decision tree approach, economic development and cultural change
Popović, D. (2008) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Puljiz, V. (2001) Trendovi u financiranju mirovina i zdravstvene zaštite u Evropi. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, svezak 8, br. 3
Reformska vlada Republike Srbije - Ministarstvo zdravlja (2003) Bolje zdravlje za sve u trećem milenijumu - strategja i akcioni plan reforme sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji do 2015. godine. Beograd
Smith, A.B. (1972) History of medical care. u: Martin E.W. [ur.] Comparativve Development in Social Welfare, London: G. Allen and Unwin
Stambolović, V. (1983) Konflikti i modeli - tehnologija u zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Institut za socijalnu medicinu, statistiku i istraživanja u zdravstvu Medicinski fakultet
Šimunić, M., Bartolić, A. (1985) Primarna zdravstvena zaštita. Zagreb: Pazin
Totič, I., Marić-Krejović, S., Tripković, V. (2010) Finansiranje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite. Medicinski glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam 'Zlatibor', vol. 15, br. 36, str. 27-42
Totić, I. (2003) Zdravlje i zdravstveni sistem. Univerzitetska misao, Novi Pazar, br. 2. 439-457
Totić, I. (2001) Pravno-ekonomski aspekti razvoja zdravstvenog sistema. Kragujevac: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Totić, I. (2010) Zdravstveno osiguranje i politika finansija. Poslovna politika, vol. 39, br. 5-6, str. 34-39
Vukmanović, Č.L. (1994) Health Management, Pollicy and Strategy of Health Development Management of Health programmes and Health Systems. Beograd: Savremena administracija