Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2011, vol. 15, br. 2, str. 94-97
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/06/2011
Uticaj nezavisnih parametara ekstrudiranja na temperaturni profil u cevi ekstrudera
Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

e-adresa: djuro.vukmirovic@fins.uns.ac.rs

Projekat

Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46012)

Sažetak

Proizvodnja hrane za ribe je složenija u poređenju sa proizvodnjom hrane za ostale kategorije životinja. Jedan od razloga za to je i veoma kratak digestivni trakt riba, zbog čega svarljivost hrane mora biti veoma dobra. Danas se hrana za ribe uglavnom proizvodi ekstrudiranjem, kojim se postiže termo-mehanička obrada pri čemu u zoni kuvanja cevi ekstrudera dolazi do želatinizacije skroba i denaturacije proteina. Dužina zone kuvanja može se menjati variranjem nezavisnih parametara ekstrudiranja. U ovom eksperimentu varirani su količina dodatog ulja (0, 3, 6 i 9%), broj obrtaja puža (180, 300 i 420 min-1) i ukupna otvorena površina matrice ekstrudera (50 i 100 mm2), a temperatura je merena na četiri merna mesta, približno u poslednjoj trećini cevi ekstrudera. Najduža zona kuvanja dobijena je pri najoštrijim uslovima ekstrudiranja (0% ulja, 420 min-1, 50 mm2), sa temperaturama od oko 100°C na prva dva merna mesta, 110°C na trećem i gotovo 120°C na četvrtom mernom mestu, koje je najbliže matrici ekstrudera. Pri najblažim uslovima (9% ulja, 180 min-1, 100 mm2), temperatura na prvom mernom mestu iznosila je svega 54,0°C, a na drugom i trećem 58,5 i 65,3°C. To su suviše niske temperature da bi došlo do značajnijih promena u materijalu, te do kuvanja dolazi tek na samom kraju ekstrudera (84,5°C na četvrtom kontrolnom mestu). Može se zaključiti da se variranjem nezavisnih parametara ekstrudiranja može podešavati temperaturni profil u cevi ekstrudera i time intenzitet obrade materijala. Najveći uticaj na visinu temperature i temperaturni profil ima broj obrtaja puža ekstrudera.

Ključne reči

ekstrudiranje; temperaturni profil; hrana za ribe

Reference

Aarseth, K., Perez, V., Boe, J., Jeksrud, W. (2006) Reliable pneumatic conveying of fish feed. Aquacultural Engineering, 35(1): 14-25
Beyer, K. (2007) Preconditioning of pet foods, aquatic and livestock feeds. u: Riaz M.N. [ur.] Extruders and expanders in pet food, aquatic and livestock feeds, Clenze: Agrimedia GmbH, str. 175-190
Čolović, R., Vukmirović, Đ., Ivanov, D., Lević, J., Jovanović, R., Kokić, B., Sredanović, S., Đuragić, O., Spasevski, N. (2010) How does oil addition in main mixer influence physical properties of trout feed?. u: Extrusion technology in feed and food processing, (ii), workshop, Novi Sad, 79-96
Hertzel, G. (2007) Extrusion die and knife principles. u: Riaz M.N. [ur.] Extruders and expanders in pet food, aquatic and livestock feeds, Clenze: Agrimedia GmbH, str. 263-275
Jansen, H.D. (1991) Extrusion cooking for mixed feed processing. Advances in Feed Technology, 5, 58-66
Lucht, W.H. (2001) The Importance of Product Density in the Production of Fish Feed. International Aqua Feed, 30-32
Phillips, R. D. (1989) Effect of extrusion cooking on the nutritional quality of plant protein. u: Phillips R.D., Fenley J.W [ur.] Protein quality and the effect of processing, New York: Marcel Dekker
Plattner, B. (2007) Twin screw extruders. u: Riaz M.N. [ur.] Extruders and expanders in pet food, aquatic and livestock feeds, Clenze: Agrimedia, str. 227-262
Rokey, G., Huber, G. (2005) Extrusion processing for aquaculture feeds. u: Feed Manufacturing technology, Arlington: American Feed Industry Association, V, Chapter 26, str. 291-298
Rokey, G.J. (2007) Single screw extrusion. u: Riaz M.N. [ur.] Extruders and expanders in pet food, aquatic and livestock feeds, Clenze: Agrimedia GmbH, str. 191-226
Smith, O.B. (1976) Extrusion cooking. u: Altschul A.M. [ur.] New protein foods, New York: Academia Press, vol. 2
Vukmirović, Đ., Ivanov, D., Čolović, R., Kokić, B., Lević, J., Đuragić, O., Sredanović, S. (2010) Uticaj kondicioniranja parom na fizičke karakteristike peleta i potrošnju energije u procesu peletiranja. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 2, str. 106-108