Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
1995, vol. 44, br. 4-5, str. 351-363
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Programi i obrazovni ciljevi nastave hemije
Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

Sažetak

Poređenjem programa nastave hemije u gimnazijama prirodno-matematičkog smera sa programima prirodno-matematičkih fakulteta utvrđena je velika podudarnost u nazivima nastavnih tema, odnosno uočeno je da gimnazijski programi odslikavaju univerzitetske. Testiranjem učenika različitih srednjih škola i studenata pojedinih fakulteta došlo se do zaključka da srednjoškolski programi hemije ne omogućavaju ostvarivanje obrazovno- vaspitnih ciljeva u nastavi hemije. Od 1945. godine do danas izvršeno je nekoliko reformi nastave. Programi su vremenom proširivani i obogaćivani teorijama na račun hemije elemenata i jedinjenja naročito reformom iz 1977. a ciljevi su postepeno redukovani da bi se poslednjom reformom sveli samo na pripremu za studiranje. Predloženi su načini za prevazilaženje nekih od nedostataka sadašnjih programa i problemi o kojima treba povesti računa pri sastavljanju novih programa.

Ključne reči

chemistry teaching curricula; teaching objectives

Reference

*** (1948) Nastavni plan i program za gimnaziju za školsku 1948/49. godinu sa metodskim uputstvima - matematika, Fizika i Hemija. Beograd, itd: Znanje
*** (1965) Nastavni plan i program za gimnaziju u SR Srbiji sa objašnjenjem. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
*** (1969) Nastavni plan i program za gimnaziju u SR Srbiji sa objašnjenjem. Beograd: Naučna knjiga
*** Zajedničke osnove i program obrazovno-vaspitnog rada srednjeg usmerenog obrazovanja - sa didaktičko-metodičkim uputstvom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
*** (1977) Plan i program vaspitno-obrazovnog rada za obrazovanje specijalizovanih stručnih radnika, prirodne, matematičke... informatičke struke. Novi Sad, (prirodne, matematičke i informatičke struke)
*** (1984) Nastavni plan i program - hemija. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 34, str. 3-5
*** (1991) Nastavni plan i program - hemija. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik
*** (1945) Nastavni plan i program za gimnaziju za školsku 1945/46. godinu - fizika i Hemija. Beograd, itd: Prosveta
*** Programi neorganske i organske hemije na Hemijskom fakultetu, Biološkom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju. Beograd: Prirodno-matematički fakultet / PMF
Carević, M. (1994) Provera usvojenosti i trajnosti znanja pojmova iz hemije iz osnovne škole. Beograd: Hemijski fakultet, diplomski rad
Demirović, M. (1994) Ciljevi i programi u nastavi hemije i upoređivanje programa za gimnaziju sa nastavom hemije na fakultetu. Beograd: Hemijski fakultet, diplomski rad
Filipović, I., Lipanović, S. (1987) Opća i anorganska kemija. Zagreb: Školska knjiga
Horvat, R. (1994) Neorganska hemija za II razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radivojević, M. (1995) Provera usvojenosti i trajnosti znanja opšte hemije na različitim nivoima školovanja. Beograd: Hemijski fakultet, diplomski rad
Rakočević, M.M., Horvat, R. (1991) Opšta hemija za I razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stoiljković, S. (1994) Hemija za III razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva