članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
1996, vol. 45, br. 1, str. 48-57
jezik rada: srpski
neklasifikovan
Mogućnost primjene metode učenja putem otkrića u nižim razredima osnovne škole
Banja Luka

Sažetak

Autori su u radu sa učenicima ispitivali primenljivost i rezultate primene metode učenja putem otkrića. Kao prilog, navode pisanu pripremu i radni materijal za rad na književnom tekstu. Prednost ovakvog nastavnog rada nad frontalnim, u kome dominira nastavnikovo usmeno izlaganje i razgovor je nesumnjiva. Na ovakvim časovima nekoliko puta se smenjuje samostalni i kolektivni rad, učenik dobija povratnu informaciju o ishodima svoga rada, a materijal za učenje može se podesiti tako da odgovara individualnim sposobnostima i da svaki učenik radi i napreduje svojim tempom. Takođe, pripremanjem radnog materijala, nastavnik je u poziciji da svoj rad kreativno oblikuje i maksimalno inovira. U prilici je da zanimljive, dopunske zadatke pripremi za nadarene i kreativne učenike, čiji misaoni potencijali tek u takvom radu dolaze do punog izražaja.

Ključne reči

Reference

Ilić, M. (1984) Učenje i nastava različitih nivoa težine - prilog teorijskom zasnivanju i eksperimentalnom provjeravanju nastave i učenja različitih nivoa težine. Sarajevo: Svjetlost
Jovanović-Ilić, M. (1977) Razvoj sposobnosti učenja - navike i tehnike čitanja i samostalnog učenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kvaščev, R. (1978) Primena teorija učenja na oblast nastave i vaspitanja. Beograd: Privredno finansijski vodič
Kvaščev, R. (1974) Razvijanje kreativnog ponašanja ličnosti. Sarajevo: IP Svjetlost - OOUR Zavod za udžbenike
Kvaščev, R. (1976) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata / ICS
Kvaščev, R. (1980) Podsticanje i sputavanje stvaralačkog ponašanja ličnosti. Sarajevo: Svjetlost
Kvaščev, R., Đurić, Đ.M., Krkljuš, S. (1989) Sposobnosti, osobine ličnosti i uspeh učenika. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika
Palekčić, M. (1985) Unutrašnja motivacija i školsko učenje. Sarajevo: Svjetlost
Radovanović, R. (1989) Učenje otkrivanjem u razrednoj nastavi. Beograd: Prosvetni pregled
Stojaković, P. (1989) Razvijanje sposobnosti učenja. Sarajevo: Svjetlost