Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 34  
Back povratak na rezultate
Dobijanje biosorbenta hemijsko-termičkom modifikacijom treseta i primena u prečišćavanju vode
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresahemija@gmail.com
Ključne reči: biosorbent; treset; metil-violet 6B; adsorpcija; prečišćavanje vode
Sažetak
U ovom radu je izvršena hemijsko-termička modifikacija treseta, sa ciljem da se dobije jeftin sorbent boljih hemijskih i mehaničkih svojstava u odnosu na polazni material. U toku modifikacije, dolazi do polimerizacije i imobilizacije huminskih i fulvo kiselina, što smanjuje njihovu rastvorljivost, a dobijeni sorbent ne bubri u vodi, hemijski je stabilniji i lakše se odvaja od tečne faze. Koncentracija kiselih grupa na površini je određena konduktomerijskom titracijom vodene suspenzije modifikovanog treseta, a sorpciona svojstva su ispitana u interakciji sa vodenim rastvorima katjonske boje metil violet 6B. Termodinamika sorpcije je ispitana adsorpcionom izotermom, koja je analizirana Langmuir-ovim i Freundlich-ovim modelima. Imajući u vidu da je površina materijala heterogena, sa velikim brojem kiseoničnih i azotnih funkcionalnih grupa, mogući vidovi vezivanja adsorbata su jonska izmena, vodonične veze i fizičke interakcije. Rezultati ispitivanja su pokazali da se dobijeni materijal može upotrebiti kao jeftin sorbent za uklanjanje štetnih sastojaka iz vode.
Reference
Brown, P., Gill, S., Allen, S. (2000) Metal removal from wastewater using peat. Water Research, 34(16): 3907-3916
Couillard, D. (1994) The use of peat in wastewater treatment. Water Research, 28(6): 1261-1274
Mamleev, V., Bourbigot, S., Yvon, J. (2007) Kinetic analysis of the thermal decomposition of cellulose: The main step of mass loss. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 80(1): 151-165
Seki, H. (1995) Adsorption of Heavy Metal Ions onto Insolubilized Humic Acid. Journal of Colloid and Interface Science, 171(2): 490-494
Shafizadeh, F., Bradbury, A.G.W. (1979) Thermal degradation of cellulose in air and nitrogen at low temperatures. Journal of Applied Polymer Science, 23(5): 1431-1442
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka