Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 70, br. 4, str. 585-589
Ispitivanje udarima kontrolisane energije multiaksijalnih aramidnih lamina sa različitim tipovima ojačanja
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Projekat:
Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima (MPNTR - 34011)
Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava (MPNTR - 45019)

Ključne reči: kolon lamine; nanoojačanja; AMEO silan; ispitivanje otpornosti na udar
Sažetak
Fizička i mehanička svojstva šest uzoraka poliuretan/p-aramidnih multiaksijalnih tkanina (Kolon lamina) su analizirana pomoću impakt tester uređaja. Uzorci su impregnisani sa 10 mas.% rastvorom poli (vinil butiral)(PVB)/etanol i modifikovani 2 mas.% rastvorom γ-aminopropiltrietoksisilana (AMEO silan) u etanolu. Nemodifikovane silika (SiO2) nanočestice, volfram disulfid (WS2) nanočestice i višeslojne ugljenične nanocevi (MWCNT) su korišćene kao ojačanja multiaksijalnih Kolon lamina. Maseni udeo ojačanja SiO2/PVB je bio 10 mas.%, dok su maseni udeli WS2/PVB i MWCNT/PVB bili 1 mas.%. Rezultati pokazuju povećanje maksimalne udarne sile i ukupne apsorbovane energije kod svih uzoraka u odnosu na nemodifikovani Kolon uzorak i mogućnosti primene ovih materijala za antibalističku zaštitu.
Reference
Belingardi, G., Cavatorta, M.P., Paolino, D.S. (2008) Repeated impact response of hand lay-up and vacuum infusion thick glass reinforced laminates. International Journal of Impact Engineering, 35(7): 609-619
Chircor, M., Dumitrache, R., Cosmin, D.L. (2010) u: Proc. of the 3rd International Conference on Maritime and Naval Science and Engineering, Romania, p. 45-50
de Morais, W.A., Monteiro, S.N., d`Almeida J.R.M. (2005) Effect of the laminate thickness on the composite strength to repeated low energy impacts. Composite Structures, 70(2): 223-228
Majumdar, A., Butola, B.S., Srivastava, A. (2013) An analysis of deformation and energy absorption modes of shear thickening fluid treated Kevlar fabrics as soft body armour materials. Materials & Design, 51: 148-153
Obradovic, V., Stojanovic, D.B., Jancic-Heinemann, R., Živkovic, I., Radojevic, V., Uskokovic, P.S., Aleksic, R. (2014) J Eng Fiber Fabr, 9(4), p. 97-107
Padaki, N.V., Alagirusamy, R., Deopura, B.L., Indian, J. (2008) Fiber text. 33, p. 189-202
Sevkat, E., Liaw, B., Delale, F., Raju, B.B. (2010) Effect of repeated impacts on the response of plain-woven hybrid composites. Composites Part B: Engineering, 41(5): 403-413
Stojanović, D.B., Zrilić, M., Jančić-Heinemann, R., Živković, I., Kojović, A., Uskoković, P.S., Aleksić, R. (2013) Mechanical and anti-stabbing properties of modified thermoplastic polymers impregnated multiaxial p -aramid fabrics. Polymers for Advanced Technologies, 24(8): 772-776
Torki, A.M., Živković, I., Radmilović, V.R., Stojanović, D.B., Radojević, V.J., Uskoković, P.S., Aleksić, R.R. (2010) Dynamic mechanical properties of nanocomposites with poly (vinyl butyral) matrix. International Journal of Modern Physics B, 24(06n07): 805-812
Torki, A.M., Stojanović, D.B., Živković, I.D., Marinković, A., Škapin, S.D., Uskoković, P.S., Aleksić, R.R. (2012) The viscoelastic properties of modified thermoplastic impregnated multiaxial aramid fabrics. Polymer Composites, 33(1): 158-168
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika1504585O
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.