Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 15  
Back povratak na rezultate
Baština
2019, br. 48, str. 287-301
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/01/2020
doi: 10.5937/bastina1948287B
Creative Commons License 4.0
Ekonomski prodor Nemačke na Jugoistok uoči Drugog svetskog rata - primer Jugoslavije
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: becic89@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Izbijanje Velike ekonomske krize u SAD i njen pojavljivanje u Evropi od 1930. godine, dovelo je do velikih perturbacija ne samo na ekonomskom već i na političkom polju. Dolazak nacista na vlast u Nemačkoj značio je i intenziviranje ekonomskih veza sa Jugoistokom, koje su vremenom prerasle u moćno nemačko oružje u političkim odnosima. U radu je, na osnovu arhivske građe, na primeru Jugoslavije prikazana zavisnost zemalja jugoistočne Evrope od ekonomske saradnje sa Nemačkom i njihova nemogućnost da na drugi način organizuju svoju privredu.

Ključne reči

Reference

*** (1935) Statistika spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije za 1934. godinu. Beograd
*** (1932) Statistika spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu. Beograd
*** (1941) Statistički godišak 1940. Beograd
*** (1934) Statistika spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije za 1933. godinu. Beograd
*** (1938) Statistika spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije za 1937. godinu. Beograd
*** (1939) Statistika spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije za 1938. godinu. Beograd
*** (1933) Statistički godišnjak 1930. Beograd
Avramovski, Ž. (1968) Balkanske zemlje i velike sile - 1935-1937. - od italijanske agresije na Etiopiju do jugoslovensko-italijanskog pakta. Beograd: Prosveta
Avramovski, Ž. (1996) Britanci o Kraljevini Jugoslaviji 1939-1941. Beograd: Arhiv Jugoslavije, III
Filipović, S. (1935) Aktuelni problemi vanjske trgovine Jugoslavije. Ekonomski pregled, god. 2, knj. 7/8, 297-303
Jovanović, J.M. (1938) Diplomatska istorija nove Evrope 1918-1938. Beograd: Knjižara Koste J. Mihailovića, I
Lukač, D. (1982) Treći rajh i zemlje jugoistočne Evrope II 1937-1941. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Popov, Č. (1995) Od Versaja do Danciga. Beograd: Službeni list SRJ
Ristović, M.D. (1991) Nemački 'novi poredak' i jugoistočna Evropa - 1940/41 - 1944/45 - planovi o budućnosti i praksa. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Rozenberg, V.V., Kostić, J.L. (1940) Ko finansira jugoslovensku privredu - država-banke-inostrani i domaći kapital u službi privrede. Beograd: Balkanska štampa
Stojadinović, M.M. (1970) Ni rat ni pakt - Jugoslavija između dva rata. Rijeka: Otokar Keršovani
Vinaver, V. (1985) Jugoslavija i Francuska između dva svetska rata - da li je Jugoslavija bila francuski 'satelit'. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Vinaver, V. (1987) Svetska ekonomska kriza u Podunavlju i nemački prodor 1929-1935. Beograd: Institut za savremenu istoriju