Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 44, str. 197-214
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/08/2018
doi: 10.5937/bastina1844197B
Creative Commons License 4.0
Skopljanska izvozna banka A. D.
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: becic89@ gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Razvoj Skoplja posle Prvog svetskog rata zahtevao je angažovanje znatnih finansijskih sredstava. Zato su u centru Južne Srbije osnivani novčani zavodi, koji su se bavili kako bankarskim tako i industrijskim i trgovačkim poslovima. Jedan od njih bila je i Skopljanska izvozna banka, koja je svoje poslovanje prvenstveno upravila ka industrijskim i trgovačkim poslovima. U tom cilju ušla je u partnerske poslove sa drugim novčanim zavodima i pojavila se ne samo kao investitor skopskog vodovoda i električne centrale, već i kao jedan od pokretača projekta izgradnje električne centrale u Tetovu. U radu su, prvenstveno na osnovu arhivske građe i relevantne literature, analizirani: dometi Skopljanske izvozne banke u pokrenutim poduhvatima, uspešnost poslovanja, uticaj na poboljšanje kvaliteta života u Skoplju, kao i posledice ekonomske krize tokom tridesetih godina XX veka na, do tada, veoma uspešne novčane zavode.

Ključne reči

Skopljanska izvozna banka; vodovod i električna centrala; Tetovsko trgovačko-industrijsko društvo; dividenda; ekonomska kriza

Reference

Becić, I.M. (2002) Privatni novčani zavodi i bankarstvo u Leskovcu između dva svetska rata. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 1, str. 133-143
Becić, I.M. (2015) Privatni novčani zavodi u Aleksincu između dva svetska rata. Arhiv, vol. 16, br. 1-2, str. 118-131
Đurović, S. (1969) Industrija Srbije na početku privrednog života Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Istorija XX veka, god. 10, knj.10, 167-223
Đurović, S. (1986) Državna intervencija u industriji Jugoslavije. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gavrilović, Mil. R. (1933) Privreda Južne Srbije. Skoplje: Nemanja
Kostić, K.N. (1922) Naši gradovi na jugu. Beograd: Srpska književna zadruga
Krleža, M., ur. (1968) Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb: Izdanje i naklada Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, knj.7
Milić, D. (1980) Privreda Srbije i odnosi u njoj 1919. g. Acta Historico-oeconomica Iugoslaviae, knj. 7, 45-54
Ministarstvo finansija (1938) Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 1918-1938. Beograd
Popov, Č. (1995) Od Versaja do Danciga. Beograd: Službeni list SRJ
Popović, N., Mišić, D. (1929) Naša domaća privreda, faktori, stanje - unapređenje. Beograd: Geca Kon
Zebić, M. (1925) Zakoni i raspisi o akcionarskim društvima s upustvima i objašnjenjima. Beograd