Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2018, vol. 9, br. 2, str. 109-121
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/04/2019
doi: 10.5937/gufv1802109B
Vranjska Centralna banka A.D.
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: dejan.sdk@gmail.com

Sažetak

Velike finansijske potrebe za obnovu postradale države u Prvom svetskom ratu uticale su da tokom posleratnih godina na prostoru Kraljevine SHS posluje veliki broj banaka, među kojima su dominirale ustanove lokalnog karaktera. Stagnacija u privredi, koja je primetna od 1925. godine, uzrokovala je da se trend osnivanja banaka nastavi, jer je to bio jedan od načina da se novac plasira na tržište i ostvari zarada. Vranjska centralna banka primer je ustanove koja je nastala na tim osnovama 1928. godine sa ciljem da akcionari ostvare određeni nivo zarade, a da se privredi i zemljoradnicima omoguće povoljniji krediti u odnosu na druge ustanove. Ujedno, ova banka je primer novčanog zavoda čije je poslovanje onemogućeno donošenjem Zakona za zaštitu zemljoradnika i agitacijom sprovođenom među seljacima da se krediti ne otplaćuju, čime predstavlja pravu 'studiju slučaja' po ovom pitanju.

Ključne reči

Vranjska centralna banka; kriza poverenja; moratoorijum na otplatu dugova; isplata štednje

Reference

*** (1932) Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. januara 1921. god. Sarajevo
*** (1928) Pravila Vranjske centralne banke A. D. u Vranju. Vranje
*** (1914) Trgovački zakonik i stecišni postupak Kraljevine Srbije, protumačeni odlukama opšte sednice i odeljenja Kasacionog suda. Beograd
*** (1930) Compass, FinanziellesJahrbuch 1930, Jugoslavien. Wien
*** (1931) Compass, finanziellesJahrbuch, Jugoslavien. Wien: Jugoslavien
*** (1932) Compass, FinanziellesJahrbuch 1932, Jugoslavien. Wien
*** (1920) Vranjske novine
*** (1934) Službene novine Kraljevine Jugoslavije
*** (1928) Adresar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, za industriju, obrt, trgovinu i industriju. Beograd
*** (1929) Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
*** (1926) Srpski književni glasnik, Beograd
Becić, I.M. (2016) Čačanski kreditni zavod. Zbornik radova Narodnog muzeja, v. XLVI, Čačak: Narodni muzej Čačak
Dimitrijević, S. (1983) Istorija Leskovca i okoline - 1918-1928. Leskovac: Narodni muzej
Đurović, S. (1986) Državna intervencija u industriji Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gavrilović, M.R. (1931) Razvitak bankarstva i privrede u Južnoj Srbiji. Skoplje: Krajničanac
Hadži, V.J. (1922) Bugarska zverstva u Vranju i okolini (1915-1918). Novi Sad: Zastava
Simonović, R.M. (2013) Društvena istorija Vranja, od kraja 19. do kraja 20. veka. Vranje: Istorijski arhiv, 31. januar