Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
Baština
2017, br. 42, str. 121-137
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 24/11/2017
Novopazarska banka između dva Svetska rata
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: becic89@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Nakon oslobođenja od osmanske vlasti i priključenja Kraljevini Srbiji, na području Stare Srbije osnovan je znatan broj novčanih zavoda. Neke od ovih finansijskih ustanova nastale su na tradiciji crkvenih fondova, dok su pojedine, poput Novopazarske banke, bile potpuno nove ustanove. Početak rada ovih ustanova omeo je Veliki rat, a njegove posledice onemogućile su uspešan rad i razvoj najvećem broju banaka tokom prvih nekoliko posleratnih godina. Sve do izbijanja bankarske krize u Kraljevini Jugoslaviji, najveći broj banaka poslovao je veoma uspešno, a među njima je bio i lokalni novčani zavod u Novom Pazaru. U radu je, prvenstveno na osnovu arhivske građe, prikazan rad ove finansijske ustanove, koja može poslužiti kao primer načina poslovanja banaka sa malim kapitalom na područjima koja nisu bila privredno razvijena.

Ključne reči

Novopazarska banka; Veliki rat; srpsko-jevrejski kapital; dividenda; ekonomska kriza