Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
Baština
2017, br. 43, str. 85-104
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/03/2018
Srpska trgovačka banka A. D. Skoplje
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: becic89@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Nastali prvenstveno iz nacionalnih interesa, sa oslobođenjem Stare Srbije, crkveni novčani fondovi prerasli su u novčane zavode na akcionarskoj osnovi, a došlo je i do osnivanja novih banaka. Srpska trgovačka banka nastala je sa ciljem da plasira kapital finansijski jakih leskovačkih porodica u mlinsku industriju u Skoplju. Obnavljanjem rada nakon Prvog svetskog rata, čelni ljudi Srpske trgovačke banke, porodica Janković, koristila je novčana sredstva za ulaganje u sopstvenu firmu u Beogradu i davanje kredita komitentima prvenstveno na poverenje. Ovakvo poslovanje imalo je za posledicu velike gubitke koji su skrivani od akcionara. U radu su, prvenstveno na osnovu arhivske građe i relevantne literature, analizirani: način na koji je Srpska trgovačka banka ušla u finansijsku dubiozu, pokušaj da se izvrši njen povratak u aktivno stanje i razlozi zbog kojih nije pokrenut postupak njene likvidacije.

Ključne reči

Srpska trgovačka banka; Automatski mlin; Ljuba Janković; Sotir K. Ilić; Svetozar Ilić; likvidacija