Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Biljni lekar
2017, vol. 45, br. 3, str. 293-302
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/01/2018
Plodored u proizvodnji kupusa kao prevencija pojave štetnih organizama
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresa: sladjana.medicpap@ifvcns.ns.ac.rs

Sažetak

Kupus (Brassica oleracea var. capitata L.) je značajna povrtarska biljna vrsta u Republici Srbiji. Ova biljna vrsta se često gaji u monokulturi. Plodored biljkama u usevu treba da obezbedi optimalan razvoj u pogledu strukture zemljišta i dostupnosti hranjivih materija i vode. Uloga plodoreda u sprečavanju pojave štetnih organizama je u prvom redu značajna zbog prouzrokovača bolesti, ali delom i insekata i korova. Kupus dolazi na prvo mesto u plodoredu, a dobri predusevi su mladi krompir, pšenica i leguminoze. U radu je prikazan uticaj plodoreda na pojavu bolesti, insekata i korova u proizvodnji kupusa.

Ključne reči