Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 2, str. 279-288
Učenička metakognicija u vezi sa naučnim metodom u nastave fizike
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku
bUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
cUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju
Projekat:
Fazni prelazi i karakterizacija neorganskih i organskih sistema (MPNTR - 171015)
Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP) (MPNTR - 179010)

Ključne reči: fizika; naučni metod; jednostavni eksperimenti; metakognicija
Sažetak
Primena različitih nastavnih metoda u nastavi fizike doprinosi razvoju metakognitivnih sposobnosti učenika. Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se analizira veza između implementacije naučnog metoda u nastavi fizike i razvoja metakognitivnih sposobnosti učenika. Uzorak istraživanja je činilo 52o učenika oba pola, koji su završili neku od osnovnih škola na teritoriji Novog Sada. Upitnik (u okviru kojeg je bio Upitnik za ispitivanje metakognitivne svesti - MAI) i test znanja iz fizike su formirani za potrebe ovog istraživanja. Dobijeni rezultati su obrađeni statistički. Pokazano je da postoji statistički značajna razlika između nivoa metakognitivnih sposobnosti učenika u odnosu na to da li je primenjivan naučni metod u nastavi fizike. Viši nivo metakognitivnih sposobnosti su pokazali učenici koji su mišljenja da su eksperimenti (naučni metod) korisni za njihovo razumevanje sadržaja fizike, takođe, učenici koji vode svesku izvedenih eksperimenata (izvođenje, objašnjenje...) i učenici koji razumeju eksperiment i objašnjenje.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.11.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka