Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2015, vol. 72, br. 4, str. 368-371
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 02/06/2015
doi: 10.2298/vsp1504368m
Upotreba koncentrovanih faktora rasta u rekonstrukciji koštanih defekata nakon uklanjanja velikih viličnih cista
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Novi Sad

e-adresa: sinisa.mirkovic021@gmail.com

Sažetak

Uvod. Koagulacija i stvaranje krvnog koaguluma u koštanim defe-ktima posle uklanjanja cističnog sakusa i zatvaranja operativnog polja nekad može biti praćena istiskivanjem seruma, čime se stvaraju periferni, serumom ispunjeni prostori između zidova kosti i površine koaguluma. Ovo može izazvati češću pojavu postoperativnih komplikacija. Radi stabilizacije krvnog koaguluma i očuvanja primarnog zarastanja primenjuje se autotransplantacija, alotransplantacija, ksenotransplantacija, kao i autologni koncentrati trombocita i koncetrovani faktori rasta (KFR). Prikaz bolesnika. Prikazana su dva bolesnika sa velikim cističnim lezijama u gornjoj i donjoj vilici. Kod oba bolesnika koštani postoperativni defekt bili su ispunjeni autolognim fibrinskim blokovima bogatim KFR. Postoperativni period protekao je bez komplikacija. Zaključak. Upotreba fibrinskih blokova bogatih KFR jedna je od mogućnosti re-konstrukcije koštanih defekata. KFR mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji se nekim od veštačkih zamenika kosti. Metoda je relativno jednostavna, bez opasnosti izazivanja transmisionih i alergijskih bolesti, a ekonomski je isplativa.

Ključne reči

Reference

Archer, W.H. (1975) Oral maxillofacial sugery. Philadelphia, itd: WB Saunders
Choukroun, J., Adda, F., Schoeffler, C., Vervelle, A. (2000) Une opportunite en paro-implantologie: le PRF. Implantodontie, 42, str. 55-62
Choukroun, J., Diss, A., Simonpieri, A., Girard, M.O., Schoeffler, C., Dohan, S.L., i dr. (2006) Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part IV: Clinical effects on tissue healing. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 101(3):56-60
Choukroun, J., Diss, A., Simonpieri, A., Girard, M., Schoeffler, C., Dohan, S.L., Dohan, A.J.J., Mouhyi, J., Dohan, D.M. (2006) Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part V: histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 101(3): 299-303
Clark, R.A.F. (2001) Fibrin and Wound Healing. Annals of the New York Academy of Sciences, 936(1): 355-367
Donoff, B. (1987) Manual of oral and maxillofacial surgery. St. Lois: Mosby Co
Lazić, Z., Bubalo, M., Petković-Ćurčin, A., Duka, M., Mihajlović, B. (2009) Therapeutic use of platelet-rich plasma in oral surgery. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 10, str. 821-825
Marx, R.E., Carlson, E.R., Eichstaedt, R.M., Schimmele, S.R., Strauss, J.E., Georgeff, K.R. (1998) Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 85(6): 638-46
Mirković, S., Đurđević-Mirković, T., Petrović, L., Božić, D. (2013) The use of concetrate growth factors in gyded bone regeneration after lat-eral sinus lift procedure (case report). HealthMED, 7(2); 700-4
Plachokova, A.S., Nikolidakis, D., Mulder, J., Jansen, J.A., Creugers, N.H. (2008) Effect of platelet-rich plasma on bone regeneration in dentistry: a systematic review. Clinical Oral Implants Research, 19(6): 539
Sohn, D.S., Moon, J.W., Moon, Y.S., Park, J.S., Jung, H.S. (2009) The use of con-centrated growth(CGF) for sinus augmentation. J Oral Implant, 38: 25-38
Zboril, V., Pazdera, J., Motka, V. (2003) Bone defects of the facial skeleton - replacement with biomaterials. Biomedical Papers, 147(1): 51-56