Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Scripta Medica
2015, vol. 46, br. 2, str. 125-130
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/02/2019
doi: 10.18575/msrs.sm.e.15.05
Uticaj gojaznosti u progresiji artroze kuka i koljena
aKlinički centar Republike Srpske, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bHI 'Dr Grubor', Banja Luka, Republic of Srpska
cKlinički centar Univerziteta Sarajevo, Federacija BiH

e-adresa: predraggrubor@gmail.com

Sažetak

Uvod: Zglobovi kuka i koljena predstavljaju jednostavnu funkcionalnu konstrukciju, sačinjenu od jakog, izdržljivog materijala. Omogućuju čovjeku svakodnevne, dugogodišnje i bezbolne pokrete nogu. Gojaznost progresivno ubrzava artrozu, a samim tim i disfunkciju zglobova. Cilj rada: Cilj ovog istraživanja je da se, u okviru ispitivanog uzorka od 52 pacijenta, utvrdi uticaj gojaznosti na progresiju primarne artroze kuka i koljena. Ispitanici i metode: Rad predstavlja retrospektivno - prospektivnu analizu podataka o gojaznosti 52 ispitanika. Endoprotezom je liječena primarna koksartroza kod 30 ispitanika, prosječne životne dobi 56,90 ± 6,22 (46-70) godina. Anketom i uvidom u zdravstveni karton utvrđeno je da su 22 ispitanika (76%) bila liječena endopretezom zbog primarne koksartroze. Kod njih je konstatovano da su u prosjeku (13,10 ± 2,86 godina) imali BMI 25-29,99. Endoprotezom su liječene gonartroze kod 22 ispitanika, prosječne životne dobi 50,32 ± 7,32 (40-66) godina. Uvidom u zdravstveni karton i anketom sprovedenom na 18 ispitanika (81,4%) sa primarnom gonartrozom, ustanovljeno je da je njihov prosječni BMI u adolescentskom dobu bio 25-29,99. Rezultati: U ispitivanom uzorku, liječeni endoprotezom zbog primarne gonartroze bili su I0 gojazni u životnoj dobi od 19,86 ± 2,30 (17-26) godina. Kod primarne koksartroze, I0 gojaznost je bila prisutna u dobi od 22,27 ± 4,83 (17-36) godina. Gojaznost II0 su imali ispitanici liječeni zbog primarne gonartroze u životnoj dobi od 47,60 ± 6,65 godini, a zbog koksartroze u dobi od 54,38 ± 5,57 godine života. Zaključak: Svi ispitanici su bili predgojazni od djetinjstva. Sa povećanjem BMI, kod ispitanika progredira primarna artroza kuka i koljena.

Ključne reči

gojaznost; gonartroza; koksartroza

Reference

Amin, A.K., Clayton, R.A.E., Patton, J.T., i dr. (2006) Total knee replacement in morbidly obesepatients: Results of a prospective, matched study. J Bone Joint Surgery, 88-B:1321-6
Chee, Y.H., Teoh, K.H., Sabnis, B.M., i dr. (2010) Total hip replacement in morbidly obese patients with osteoarthritis: Results of a prospectively matched study. J Bone Joint Surg, (Br);92(8):1066-1071
Christensen, R., Bartels, E.M., Astrup, A., Bliddal, H. (2007) Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann. Rheum. Dis., 66(4): 433-9
Denisov, L.N., Nasonova, V.A., Koreshkov, G.G., i dr. (2010) Role of obesity in the development of osteoarthrosis and concomitant diseases. Ter Arkh., 82(10):34-7
Felson, D.T., Zhang, Y., Anthony, J.M., i dr. (1992) Weight loss reduces the risk for symptomatic knee osteoarthritis in women: The Framingham Study. Ann Intern Med., 116(7):535-9
Grotle, M., Hagen, K.B., Natvig, B., Dahl, F.A., Kvien, T.K. (2008) Obesity and osteoarthritis in knee, hip and/or hand: An epidemiological study in the general population with 10 years follow-up. BMC Musculoskeletal Disorders, 9(1): 132
Grubor, P., Manojlović, S., Manojlović, N., i dr. (2013) Endoprothesis and obesity. Med. Arh., Dec; 67(6); 446-449
Heliovaara, M., Makela, M., Impivaara, O., i dr. (1993) Association of overweight, trauma and workload with coxarthrosis. A health survey of 7, 217 persons. Acta Orthop Scand, 64(5):513- 8
Karlson, E.W., Mandl, L.A., Aweh, G.N., Sangha, O., Liang, M.H., Grodstein, F. (2003) Total hip replacement due to osteoarthritis: the importance of age, obesity, and other modifiable risk factors. Am. J. Med., 114(2): 93-8
Lementowski, P.W., Zelicof, S.B. (2008) Obesity and osteoarthritis. Am J Orthop (Belle Mead NJ), Mar, 37, (3), 148-51
Pećina, M., i dr. (2000) Ortopedija. Zagreb: Medicinska Biblioteka, str. 77-85
Perrot, S., Poiraudeau, S., Kabir, M., i dr. (2008) Active or passive pain coping strategies in hip and knee osteoarthritis?, Results of a national survey of 4, 719 patients in a primary care setting. Arthritis Rheum. Nov, 15; 59 (11): 1555-62
Reijman, M., Pols, H.A., Bergink, A.P., i dr. (2007) Body mass index associated with onset and progression of osteoarthritis of the knee but not of the hip: The Rotterdam Study. Ann Rheum Dis., Feb; 66(2): 158-162
Yeung, E., Jackson, M., Sexton, S., i dr. (2010) The effect of obesity on the outcome of hip and knee arthroplasty. Int Orthop, 91(10):1296-1300
Zorić, S. (2007) Definicija i klasifikacija gojaznosti. Acta clinica, vol. 7, br. 2, str. 11-14