Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Scripta Medica
2009, vol. 40, br. 1-2, str. 61-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 02/03/2020
doi: 10.5937/ScriMed0901061X
Urođena bilateralna proksimalna radioulnarna sinostoza
aKlinički centar Republike Srpske, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bZavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Banja Luka, Republika Srpska
cZdravstvena ustanova "S-tetik", Banja Luka, Republika Srpska

Sažetak

Kongenitalna radioulnarna sinostoza predstavlja rijetku anomaliju uzdužne segmentacije kostiju podlaktice. Javlja se u 60% slučajeva obostrano, jednake polne distribucije. U radu je prikazan slučaj desetogodišnjeg dječaka sa obostranom radioulnarnom sinostozom. Klinički rezultat tri godine nakon operacije pokazuje normalan rast, poziciju podlaktice obostrano identičnu onoj nakon dovođenja u funkcionalan položaj sa potpunom mogućnošću obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Pokreti savijanja i opružanja podlaktice su jednaki dobijenim nakon operacije i pacijent je osposobljen za obavljanje normalnih dnevnih aktivnosti u kući i školi, ali sa ograničenjem mogućnosti za bavljenje određenim sportskim aktivnostima, zbog ograničenja pokreta u obe podlaktice.

Ključne reči

urođena radioulnarna sinostoza

Reference

Bolano, L.E. (1994) Congenital proximal radioulnar synostosis: Treatment with the Ilizarov method. Journal of Hand Surgery, 19(6): 977-978
Charvat, K.A., Hornstein, L., Oestreich, A.E. (1991) Radio-ulnar synostosis in Williams syndrome: A frequently associated anomaly. Pediatr Radiol, 21: 508-510
Cleary, J.E., Omer, G. (1985) Congenital proximal radio-ulnar synostosis: Natural history and functional assessment. Journal of Bone & Joint Surgery, 67(4): 539-545
Jorgenson, R.J., Lenz, W., Uzielli, G.M.L. (1983) Mild short stature, microcephaly, ptosisblepharophimosis, facial asymmetry, and radioulnar synostosis. J Clin Dysmorphol, 1: 14-20
Kelikian, H., Doumanian, A. (1957) Swivel for proximal radio-ulnar synostosis. Journal of Bone & Joint Surgery, 39(4): 945-952
Khalil, I., Vizkelety, T. (1993) Osteotomy of the synostosis mass for the treatment of congenital radio-ulnar synostosis. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 113(1): 20-22
Lescault, E., Mulligan, J., Williams, G. (2000) Congenital radioulnar synostosis in an active duty soldier: Case report and literature review. Military Medicine, 165(5): 425-428
Masuko, T., Kato, H., Minami, A., Inoue, M., Hirayama, T. (2004) Surgical treatment of acute elbow flexion contracture in patients with congenital proximal radioulnar synostosis: A report of two cases. Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume, 86-A(7): 1528-1533
Mital, M.A. (1976) Congenital radioulnar synostosis and congenital dislocation of the radial head. Orthop Clin North Am, 7: 375-83
Simmons, B.P., Southmayd, W.W., Riseborough, E.J. (1983) Congenital radioulnar synostosis. Journal of Hand Surgery, 8(6): 829-838
Wiley, J.J., Loehr, J., McIntyre, W. (1991) Isolated dislocation of the radial head. Orthop Rev, 20: 973-6