Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 5, br. 1, str. 33-38
Primena naivnog Bayesovog klasifikator u ocenjivanju isporučilaca
Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresasnezana.mijailovic@indmanager.edu.rs, djordje.ilic@indmanager.edu.rs
Ključne reči: a prior verovatnoća; a posterior verovatnoća; naivni Bayesov klasifikator; pouzdan isporučioc
Sažetak
U radu se razmatra klasa interaktivnih sistema zasnovanih na znanju čija je osnovna namena davanje predloga i pružanje pomoći korisnicima u procesu odlučivanja. Matematički model sadrži skup primera za učenje o isporučenim serijama od tri isporučioca, kao i njihovog ocenjivanja na osnovu primene naivnog Bajesovog klasifikatora. Razvijen je model na osnovu analize subjektivnih verovatnoća, koje se kasnije revidiraju uz pomoć novih empirijskih infomacija i Bayesove teoreme o aposteriornoj verovatnoći, tj. kombinovanjem subjektivnih i objektivnih uslovnih verovatnoća u procesu odlučivanja pri izboru pouzdanog isporučioca.
Reference
Beck, K., Niendorf, B., Peterson, P. (2012) The use of Bayesian methods in financial research. Investment Management and Financial Innovations, Volume 9, Issue 3
Bottou, L. (2014) From machine learning to machine reasoning. Machine Learning, 94(2): 133-149
Defusco, R.A., Mcleavey, D.W., Pinto, J.E., Runkle, D.E. (2007) Quantitative investment analysis. John Wiley & Sons, 2 edition
Isci, S., Dogan, H., Ozturk, C., Otu, H.H. (2013) Bayesian network prior: network analysis of biological data using external knowledge. Bioinformatics, 30(6): 860-867
Par, M. (1814) Théorie analytique des probabilités. u: V’Courcier M. [ur.] Imprimeur-Libraire pour Mathématiques et la Marine, quai des augustios, Paris, seconde edition n*57, https://archive.org/details/thorieanalytiqu01laplgoog, 3.06.2017
Petrašinović, P., Lalović, G. (2003) Bajesov metod i njegova primena u poslovnom odlučivanju. Marketing, Beograd, br. 4
Turnovsky, S.J. (1969) A bayesian approach to the theory of expectations. Journal of Economic Theory, 1(2): 220-227
Walsh, B. (2002) Introduction to Bayesian Analysis. u: Lesture Notes for EEB 596z
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1701033M
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka